Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

polifoska 21 medium POLIFOSKA® 21 /N(MgS) 21-(4-35)

(AS, Síran Amónny)

 Hnojivo s rovnomernými granulami, svetlo šedej farby. ( trieda zrnitosti granúl  2-5 mm minimálne 92% granúl). Chránené proti trvalému zhlukovaniu. Je hygroskopickým hnojivom. Objemová hmotnosť hnojiva je 0,90 - 1,00 Kg / dm3. Polifoska® 21 obsahuje 21% dusíka (N), vrátane 8%  vo forme amidového dusíka  a 13% vo forme amónneho dusíka. Hnojivo obsahuje 4% oxidu horečnatého (MgO), z celkového objemu vo forme uhličitanu a síranu rozpustných vo vode a 35% oxidu sírového (SO3), alebo 14% vo vode rozpustnej síry vo forme síranu. Vyrába sa zmiešaním síranu amónneho, močoviny a magnezitového prášku. Amidový dusík prestupuje pôdu a je dispozícii rastlinám najprv ako amónny dusík   a potom dusičnanový dusík. Tieto procesy prebiehajú veľmi pomaly a tak je dusík pre rastliny rovnomerne k dispozícii. Straty dusíka z pôdy, sú malé, pretože nenastáva vymývanie z pôdy.

 

 

ZLOŽENIE HNOJIVA

N(MgS) 21-(4-35)

VÝROBCA:

Grupa Azoty Chemické Závody Zakłady  „Police” S.A.

TRIEDA ZRNITOSTI:

granule 2-5 mm, nie menej ako 92%

SYPNÁ HMOTNOSŤ:

0,90 – 1,00 kg/dm3

CELKOVÝ OBSAH DUSÍKA 

21%

   OBSAH AMONNÉHO DUSÍKA

13%

   OBSAH DUSIČNANOVÉHO DUSÍKA

x

 OBSAH AMIDOVÉHO  DUSÍKA

8%

P2O5 (rozpustný v neutrálnom citráne amónnom a vode)

x

P2O5 (rozpustný vo vode)

x

K2O (rozpustný vo vode)

x

CaO (rozpustný vo vode)

x

MgO (celkový obsah)

4%

SO3 (S) (rozpustný vo vode)

35% (14%)

MIKROZLOŽKY:

x

Číslo PKWiU:

20 15 390

Číslo CN:

31 029 000 90

 ÚČEL A POUŽITIE

 Toto hnojivo sa odporúča používať na jar, hlavne pre ozimné plodiny. Je vhodné najmä pre hnojenie repky olejnej a ozimných plodín. Tiež sa odporúča pre použitie v skorú jar v rámci všetkých ostatných plodín: pšenica jarná, kukurica, priemyselných rastliny, koreňovú zeleninu na pestovanie zeleniny a použitiev ovocných sadoch. je nenahraditeľný v  hnojení kapustovitých rastlín (repky olejnej, repy, horčice, kapusty, karfiolu, kalerábu), ako aj  strukovín, zemiakov, cibule, póru, cesnaku a chrenu. Veľmi účinný na organických pôdach, najmä na pastvinách.  

 Použitie  Polifoskę® 21 pred osevom je najvhodnejšie plytko zmiešať s pôdou. Trvalé kultúry sa odporúča hnojiť na jar. Vzhľadom k hygroskopicite hnojiva Polifoskę® 21 môže byť tesne pred  osevom zmiešanýpriamo s Polidapem®Polifoskami®,  Polimagiem®S a draselnými soľami. 

VÝHODY POUŽITIA 

 Výhodou tohto hnojiva je možnosť  jarnej aplikácie dusíka a síry. Vysoký obsah síranu síry, dobre rozpustného vo vode podporuje odolnosť rastlín a dodáva im síru od začiatku jarnej vegetácie. Pridanie vysoko rozpustného horčíka v počiatočných fázach, zlepšuje skoro na jar jeho prísun plytko zakoreneným rastlinám  . Toto chemické zloženie zabezpečujedobré zakorenenie rastlín a ich správny vývoj od skorej jari. Zvyšuje ich imunitu, pôsobí na zvýšenie výnosov a zlepšeníich kvality.

 

BALENIE A TRANSPORTga workix2 polif 21 medium

Polifoska® 21 je balená:

  • v  50 kg ± 1% polyetylénových vrieciach s potlačou,
  • vo  flexibilných kontajneroch 500 kg ± 1% alebo viac, tak-zvané big-bagi,

 Hnojivo by malo byť prepravované dopravným prostriedkom, ktorý chráni výrobok od vody, dažďa, priameho slnečného svetla a poškodenia obalu. Polifoska® 21  nie je považovaný za nebezpečný materiál podľa UN Orange book a medzinárodných dopravných kódov napr RID (železnica), ADR (cesty) a IMDG (mora). Cestná preprava je zabezpečovaná príjemcom alebo dopravcom  na priamy pokyn príjemcu,zodpovednosť za zhoršenie kvality hnojivá znáša príjemca alebo dopravca.

SKLADOVANIE

  Vrecia z polyetylénu s potlačou s netto hmotnosťou 50 kg, ukladať nanajvýš v 10 vrstvách . Flexibilné nádoby nepresahujúce hmotnosť 500 kg môžu byť uloženedo stohov o 2 vrstvách. Nad 500 kg - v stohoch pozostávajúcich z 1 vrstvy. V prípade paletizácie prepravnými jednotkami s výškou do 0,9 m  je možné ich ukladať do stohov  až v 4 vrstvách. Prepravné jednotky s výškou 0,9 až 1,8 m ukladať v stohoch nepresahujúcich výšku 3,6 m. Hnojivo by malo byť skladované v čistých a suchých skladovacích priestorochs ochranu proti poveternostným vplyvom (slnečné žiarenie, zrážky). Pri preprave, manipuláciu s nákladom a skladovaní je potrebné dodržiavať všetky platné predpisy.

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 V prípade podráždenia kože a očí, vypláchnite veľkým množstvom vody. Odporúča sa používať maskua ochranné okuliare. V prípade náhodného požitia, vyhľadajte lekársku pomoc. Hnojivo  je netoxické, bez zápachu a nehorľavé.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah