Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
BAKA NATUREhttps://www.bakanature.comhrejivé vankúše na oddych či spánok, jedinečné ľanové výrobky pre útulný domov, ľanové drobnosti
ENERGO SYSTEM SK, s.r.o. https://www.energo-system.skelektroinštalačný materiál , montáže , fotovoltika , LED osvetlenie
LyžiarSK LYŽIARSKE POTREBY SEREĎhttps://www.lyziar.skESHOP LYŽIAR.SK SEREĎ, LYŽIARSKE POTREBY SEREĎ; BAZÁR-POŽIČOVŇA-SERVIS

saletrosan 26 macro medium Saletrosan® 26 /N(S) 26-(13)/

(DASA - N(S) 26 – (13))

  Granulované hnojivo, jednotnej  farby od hnedej až po béžovú. Chránené proti trvalému zhlukovaniu. Veľkosť granúl 2-6 mm, nie menej ako 95% hmotnosti celkového množstva. Objemová hmotnosť: 0,98 kg / dm3. Saletrosan® 26 makro je zmesou dusičnanu amónneho a síranu amónneho s prídavkom dolomitového prášku, bohaté na vápnik a horčík.  Hnojivo obsahuje 26% dusíka (N), vrátane amonného dusíka 19% a 7%, vo forme dusičnanového dusíka. Tiež obsahuje 13% síry (S) [je to 32,5%, prepočítané na oxid sírový (SO3)]. Je rozpustný vo vode, vo forme síranu.

ZLOŽENIE HNOJIVA

N(S) 26-(13)

VÝROBCA:

Grupa Azoty S.A. "Tarnow"

TRIEDA ZRNITOSTI:

granule 2-6 mm, minimálne 95%

SYPNÁHMOTNOSŤ:

0,98 kg/dm3

CELKOVÝ OBSAH DUSÍKA 

26%

  OBSAH AMONNÉHO DUSÍKA

19%

    OBSAH DUSIČNANOVÉHO DUSÍKA

7%

   OBSAH AMIDOVÉHO  DUSÍKA

x

P2O5 (rozpustný v neutrálnom citráte amónnom a vode)

x

P2O5 (rozpustný vo vode)

x

K2O (rozpustný vo vode)

x

CaO (rozpustný vo vode)

x

MgO (celkový obsah)

x

SO3 (S) (rozpustný vo vode)

32,5% (13%)

MIKROZLOŽKY:

x

Číslo PKWiU:

20 15 390

Číslo CN:

31 02 90 00

 ÚČEL A POUŽITIE

  Toto hnojivo sa odporúča používať na jar, hlavne pre ozimné plodiny. Je vhodný najmä pre hnojenie repky olejnej a ozimných plodín. Tiež sa odporúča pre použitie v skorú jar v rámci všetkých ostatných plodín: pšenica jarná, kukurica, priemyselných rastliny, koreňovú zeleninu na pestovanie zeleniny a použitiev ovocných sadoch. Saletrosan® 26 makro je nenahraditeľný v  hnojení kapustovitých rastlín (repky olejnej, repy, horčice, kapusty, karfiolu, kalerábu), ako aj  strukovín, zemiakov, cibule, póru, cesnaku a chrenu.

 Veľmi účinný na organických pôdach, najmä na pastvinách. Saletrosan® 26  makro pred osevom je najvhodnejšie plytko zmiešať s pôdou.Hnojenie je vhodné načasovať pred očakávaným dažďom. Trvalé kultúry sa odporúča hnojiť na jar. Vzhľadom k hygroskopicite hnojiva Saletrosan® 26 makro  môže byť tesne pred  osevom zmiešaný priamo s Polidapem®Polifoskami®,  Polimagiem®S a draselnými soľami a to za predpokladu, že hnojivá sú suché.

VÝHODY POUŽITIA

 Najväčšou výhodou tohto  hnojiva je  možnosť jarnej aplikácie dusíka a síry. Dusík vo forme amoniaku nie je vyplavovaný z pôdy, je pomaly a rovnomerne absorbovaný rastlinami. Ovplyvňuje dobré zakorenenie rastlín, pomáha vstrebávaniu fosforu a obmedzuje nadmerný príjem draslíka. Obsah rýchlo pôsobiaceho dusičnanového dusíka urýchľuje rast rastlín krátko po aplikácii hnojív, čo urýchľuje regeneráciu rastlín na jar po zimnom oslabení. Síra obsiahnutá v sírane hnojiva je dobre rozpustná vo vode a preto sa ľahko absorbuváva rastlinami už na začiatku ich jarnej vegetácie. Je dôležité mať na pamäti, že najväčšie nedostatky síry v pôde sa vyskytujú vždy na jar, potom, čo bola v  zime vymytá z pôdy.

 Použitie  Saletrosanu® 26 makro spôsobuje dobré zakorenenie rastliny, zvyšuje dynamiku ich rastuv raných fázach vývoja a zvyšuje ich imunitu, pôsobí na zvýšenie výnosov a zlepšeníich kvality.

BALENIE A TRANSPORT

Saletrosan® 26 makro je balený:

  • v 25 alebo 50 kg ± 1% polyetylénových vrieciach s potlačou,
  • vo  flexibilných kontajneroch 500 kg ± 1% alebo viac, tak-zvané big-bagi,

Hnojivo by malo byť prepravované dopravným prostriedkom, ktorý chráni výrobok od vody, dažďa, priameho slnečného svetla a poškodenia obalu. Saletrosan® 26 makro nie je považovaný za nebezpečný materiál podľa UN Orange book a medzinárodných dopravných kódov napr RID (železnica), ADR (cesty) a IMDG (mora). Cestná preprava je zabezpečovaná príjemcom alebo dopravcom  na priamy pokyn príjemcu,zodpovednosť za zhoršenie kvality hnojivá znáša príjemca alebo dopravca.

SKLADOVANIE

  Saletrosan® 26 makro   ako hygroskopický produktu by mal byť skladovaný v čistých a suchých skladovacích priestoroch nehorľavého materiálu s izoláciou pred vlhkosťou. Hnojivo by malo byť chránené pred vlhkosťou a vlhkého vzduchu, počas predĺženého obdobia skladovania sa odporúča ho skladovať v plastových vreciach  alebo tesne zakryť plastovou  fóliou. Saletrosan® 26 makro je produkt veľmi hygroskopický produkt a nesprávne skladovacie podmienky môžu viesť k strate pevnosti granúl spolu s oddelením väčšieho množstva prachu.

 Saletrosan® 26 makro by mal byť chránený proti:

  • účinky vody a zrážok,
  • priame slnečné žiarenie,
  • mechanickému poškodeniu obalu,
  • zahrievaním nad 30 ° C

 Saletrosan® 26 makro vo veľkom môžu byť uložené v hromadách do výšky 6 metrov.

V prípade skladovania hnojiva priamo z výroby, hnojivo musí preschnúť najmenej tri dni pred balením. Pre ochranu proti vlhkosti je vhodné, aby voľne uložené hnojivo  v sklade bolo zakryté. Plastové vrecia  s potlačou o čistej hmotnosti 25 alebo 50 kg, je možné skladovať nanajvýš v 10 vrstvách.Hnojivo skladované vo flexibilných nádobách nepresahujúcich hmotnosť 500 kg môžu byť uložené do stohovo 2 vrstvách. Vprípade hmotnosti nad 500 kg je ho  možné skladovať  iba v jednej vrstve. V prípade paletizácii by nakladacie jednotky by mali byť uložené v jednej vrstve.

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

V prípade podráždenia kože a očí, vypláchnite veľkým množstvom vody. Odporúča sa používať maskua ochranné okuliare. V prípade náhodného požitia, vyhľadajte lekársku pomoc. Hnojivo  je netoxicke,bez zápachu a nehorľavé.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah