Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

salmag z siarka medium Salmag so sírou® /N(CaS) 27,5-(6,5-4,5)

(CAN+S, Liadok so Sírou)

 Granulované hnojivo,  granule majú jednotnú farbu od bielej až po šedú. Chránené proti trvalému zhlukovaniu. Veľkosť granúl 2-5 mm, nie menej ako 95% hmotnosti celkového množstva.  Objemová hmotnosť: 1,1 kg / dm3.Salmag so sírou® je zmesou dusičnanu amónneho a síranu vápenatého (anhydritu). Hnojivo obsahuje 27,5% dusíka (N), obsahujúci 13,8% vo forme amónneho  a 13,7% vo forme dusičnanového dusíka. Taktiež obsahuje 6,5% vo vode rozpustného (CaO) a 4,5% celkovej síry (S).   

 

ZLOŽENIE HNOJIVA

N(CaS) 27,5-(6,5-4,5)

VÝROBCA:

Grupa Azoty ZakładyAzotoweKędzierzyn S.A.

TRIEDA ZRNITOSTI:

granule 2-5 mm, nie menej ako 95%

SYPNÁ HMOTNOSŤ:

1,1 kg/dm3.

CELKOVÝ OBSAH DUSÍKA 

27,50%

  OBSAH AMONNÉHO DUSÍKA

13,8%

 OBSAH DUSIČNANOVÉHO DUSÍKA

13,7%

  OBSAH AMIDOVÉHO  DUSÍKA

x

P2O5 (rozpustný v neutrálnom citráte amónnom a vode)

x

P2O5 (rozpustný vo vode)

x

K2O (rozpustný vo vode)

x

CaO (rozpustný vo vode)

6,5%

MgO (celkový obsah)

x

SO3 (S) (rozpustný vo vode)

11% (4,5%) (obsah síry celkovej)

MIKROZLOŽKY:

x

Číslo PKWiU:

20. 15. 35. 0

Číslo CN:

31 02 40 10

ÚČEL A POUŽITIE

 Salmag so sírou® ako univerzálne dusíkaté hnojivo možno použiť na všetky plodiny: ozimín a jarné plodiny, technické plodiny, krmoviny a koreňovú zeleninu, na pastvinách a v ovocných sadoch od jari do leta. Nenahraditeľný pre hnojenie kapustovitých rastlín (repka olejná, horčica, kvaka, kapusta, karfiol, kaleráb), strukoviny, zemiaky, cibuľa, pór, cesnak a chren. Veľmi účinný na organických pôdach, najmä na pastvinách. Vzhľadom na obsah vápnika odporúča sa pred osevom, plytko zmiešať s pôdou. Pri použití  kedy nie je možnosť zmiešania s pôdou, odporúča sa používať na vlhkej pôde, alebo pred očakávaným dažďom.

 Vzhľadom k hygroskopicite hnojiva Salmag so sírou® môže byť tesne pred  osevom zmiešaný priamo s  Polidapem®Polifoskami®,  Polimagiem®S a draselnými soľami a to za predpokladu, že hnojivá sú suché.

VÝHODY POUŽITIA 

 Salmag so sírou®   obsahuje v podstate rovnaké množstvo pomalšie vylučovaného dusíka amónnehoa rýchlo pôsobiaceho dusičnannového dusíka. Dusík vo forme amoniaku nie je vyplavovaný z pôdy, je pomaly a rovnomerne absorbovaný rastlinami, podporuje dobré zakorenenie rastlín, podporuje absorbovanie fosforua obmedzuje nadmerný príjem draslíka. Obsah rýchlo pôsobiaceho dusičnanového dusíka urýchľuje rastrastlín krátko po aplikácii hnojív, teda urýchľuje regeneráciu rastlín na jar po zimnom oslabení.Použitím počas vegetačného obdobia pred fázou vysokého dopytu rastlín na dusík, zabezpečuje ich správny rast. Výhodou tohto hnojiva je, možnosť jarnej aplikácie dusíka a síry. Síran síry podporuje odolnosť rastlín od začiatkujarnej vegetácie. Obsah týchto dvoch foriem - amónneho a dusičnanového dusíka v rovnakých množstváchzabezpečuje, že v našich klimatických podmienkach je to univerzálne  dusíkaté hnojivo.

 

BALENIE A TRANSPORTpack salmag z siarka medium

Salmag so sírou® je balený:

  • v 25 alebo 50 kg ± 1% polyetylénových vrieciach s potlačou,
  • vo  flexibilných kontajneroch 500 kg ± 1% alebo viac, tak-zvané big-bagi,
  • voľne uložené

 

 Hnojivo by malo byť prepravované dopravným prostriedkom, ktorý chráni výrobok od vody, dažďa, priameho slnečného svetla a poškodenia obalu. Je zakázané prepravovať hnojivo s materiálmi, ktoré môžu reagovať s  Salmag so sírou®  alebo sú horľavé, ako je napríklad: prípravky na ochranu rastlín, hnojivá obsahujúce chloridy, oxidy, kovy, kyseliny, práškové kovy, uhlie.  Salmag so sírou® nie je považovaný za nebezpečný materiál podľa UN Orange book a medzinárodných dopravných kódov napríklad RID (železnica), ADR (cesty) a IMDG (mora).  Cestná preprava je zabezpečovaná príjemcom alebo dopravcom  na priamy pokyn príjemcu, zodpovednosť za zhoršenie kvality hnojivá znáša príjemca alebo dopravca.

 

SKLADOVANIE

 Salmag so sírou® Ako hygroskopický produktu by mal byť skladovaný v čistých a suchých skladovacích priestoroch nehorľavého materiálu s izoláciou pred vlhkosťou.

Salmag so sírou®  je potrebné zabezpečiť pred:

  • účinky vody a zrážok,
  • priame slnečné žiarenie,
  • mechanickému poškodeniu obalu,
  • zahrievaním nad 30 ° C

 Vzdialenosť od stien by mala byť aspoň 20 cm od tepelných zdrojov minimálne 150 cm. Poškodené vrecia musia byť skladované oddelene. V bezprostrednej blízkosti Salmag so sírou®  by nemali byť žiadnechemické látky a materiály, ktoré môžu  s ním reagovať, ako sú: hydroxid sodný, pesticídy, hnojiváobsahujúce chloridy, organické látky, silné zásadité látky, vápno , cement, práškové kovy, oxidy kovov,kyseliny a horľavé materiály, ako sú uhlie, drevo, piliny, tuky, oleje, pohonné hmoty, slama.

 Salmag so sírou®nesmie byť uložený na voľnom priestranstve v dôsledku nízkej odolnosti proti zmenám teploty a vlhkosti. Skladovacích priestoroch sa nesmie fajčiť alebo používať otvorený plameň. Svetláa elektrické drôty by mali byť dostatočne chránené proti možnosti skratu.

 Vrecia z polyetylénu s potlačou o čistej hmotnosti 25 alebo 50 kg sa ukladajú na nehorľavý podklad maximálne v 10 horizontálnych vrstvách. Hnojivo vo flexibilnom obale  do 500 kg hmotnosti môže byť uložené do stohovo 2 vrstvách, a nad 500 kg v jednej vrstve. V prípade paletizácie nákladových jednotiek by mali byť uložené v jednej vrstve.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

V prípade podráždenia kože a očí, vypláchnite veľkým množstvom vody. Odporúča sa používať maskua ochranné okuliare. V prípade náhodného požitia, vyhľadajte lekársku pomoc. Hnojivo  je netoxické,bez zápachu a nehorľavé.

 

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah