Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

siarczan amonu medium Síran amónny AS21 /N(S) 21-(24)

(AS, Síran Amónny)

Kryštalické hnojivo, od smotanovo bielej do šedo-béžovejfarby, bez trvalého zhlukovania.

 

ZLOŽENIE HNOJIVA

N(S) 21-(24)

VÝROBCA:

Grupa Azoty S.A. "Taenow"

TRIEDA ZRNITOSTI:

v závislosti od typu

SYPNÁ HMOTNOSŤ:

triedený: 1,035 kg / dm3, makro: 1,025 kg / dm3, štandardný1,06 kg / dm3, kryštalický 1,15 kg / dm3

CELKOVÝ OBSAH DUSÍKA 

21%

 OBSAH AMONNÉHO DUSÍKA

21%

 OBSAH DUSIČNANOVÉHO DUSÍKA

x

 OBSAH AMIDOVÉHO  DUSÍKA

x

P2O5 (rozpustný v neutrálnom citráte amónnom a vode)

x

P2O5 (rozpustný vo vode)

x

K2O (rozpustný vo vode)

x

CaO (rozpustný vo vode)

x

MgO (celkový obsah)

x

SO3 (S) (rozpustný vo vode)

60% (24%)

MIKROZLOŽKY:

x

Číslo PKWiU:

20. 15. 32. 0

Číslo CN:

31 02 21 00

 Kryštalické hnojivo, od smotanovo bielej do šedo-béžovejfarby, bez trvalého zhlukovania.

Kategória zrnitosti

Veľkosť (mm)

Obsah

Objemová hmotnosť (kg/dm3)

Síran amónny AS 21 triedený
obsah kryštálov s väčšími rozmermi ako sú uvedené

3,55

min.70%

1,035

Síran amónny AS 21 makro
obsah kryštálov s väčšími rozmermi ako sú uvedené
obsah kryštálov s rozmermi v uvedenom rozsahu
obsah kryštálov s menšími rozmermi ako uvedené


4,0
1,0 – 4,0
1,0


max. 5%
min. 90%
max. 5%

1,025

Síran amónny AS 21 štandardný
obsah kryštálov s rozmermi v uvedenom rozsahu
obsah kryštálov s menšími rozmermi ako uvedené


1,0 – 2,0
1,0


min. 35%
max. 65%


1,06

Síran amónny AS 21 kryštalický
obsah kryštálov s väčšími rozmermi ako sú uvedené

1,0

min. 75%

1,15 

 Síran amónny AS 21 obsahuje 21 % dusíka ( N ) vo forme amónneho a 24 % síry ( S ) [ to je 60 % , v prepočte na oxid sírový ( SO3 ) ]. Síran amónny AS 21 je rozpustný vo vode, vo forme síranu .

 

ÚČEL A POUŽITIE

 Síran amónny AS 21 ako jarné hnojivo môže byť použitý na všetky plodiny: oziminy a jarné plodiny, technické plodiny a koreňovú zeleninu, hnojenie lúk a ovocných sadov. Špeciálne sa odporúča pre skoré jarné hnojenie kapustovitých rastlín (repka olejná, horčica, kvaka, kapusta, karfiol, kaleráb), strukoviny, zemiaky, cibuľa, pór, cesnak a chren. Hnojenie síranom amónnym AS 21sa odporúča pred osevom, najvhodnejšie plytko zmiešať s pôdou. Hnojenie je vhodné načasovať pred očakávaným dažďom. Vzhľadom k hygroskopicite hnojiva Saletrosan® 30 môže byť tesne pred  osevom zmiešanýpriamo s Polidapem®Polifoskami®,  Polimagiem®S a draselnými soľami a to za predpokladu,že hnojivá sú suché.

 

VÝHODY POUŽITIA

 Dusík vo forme amoniaku nie je vyplavovaný z pôdy, je pomaly a rovnomerne absorbovaný rastlinami. Ovplyvňuje dobré zakorenenie rastlín, pomáha vstrebávaniu fosforu, síry a obmedzuje nadmerný príjem draslíka. Výhodou tohto hnojiva je schopnosť jarného zásobovania rastlín dusíkom a sírou. Veľký obsah dusičnanového dusíka, dobre rozpustného vo vode, podporuje rastliny dodávkou síry už na začiatku jarnej vegetácie. Je dôležité mať na pamäti, že najväčšie nedostatky síry v pôde sa vyskytujú vždy na jar, potom, čo bola v  zime vymytá z pôdy. Použitie síranu amónneho AS 21 spôsobuje dobré zakorenenie rastliny, zvyšuje dynamiku ich rastu v raných fázach vývoja a zvyšuje ich imunitu, pôsobí na zvýšenie výnosov a zlepšeníich kvality.

 

BALENIE A TRANSPORT 

Síran amónny AS 21 e balený:

  • v 25 alebo 50 kg ± 1% polyetylénových vreciach s potlačou,
  • vo  flexibilných kontajneroch 500 kg ± 1% alebo viac, tak-zvané big-bagi,
  • voľne uložené

 Hnojivo by malo byť prepravované dopravným prostriedkom, ktorý chráni výrobok od vody, dažďa, priameho slnečného svetla a poškodenia obalu. Síran amónny AS 21 nie je považovaný za nebezpečný materiál podľa UN Orange book a medzinárodných dopravných kódov napríklad RID (železnica), ADR (cesty)a IMDG (mora). Cestná preprava je zabezpečovaná príjemcom alebo dopravcom  na priamy pokyn príjemcu zodpovednosť za zhoršenie kvality hnojivá znáša príjemca alebo dopravca.

 

SKLADOVANIE

 Síran amónny AS 21 Ako hygroskopický produktu by mal byť skladovaný v čistých a suchých skladovacích priestoroch nehorľavého materiálu s izoláciou pred vlhkosťou.

 Síran amónny AS 21 by mal byť chránený proti:

  • účinky vody a zrážok,
  • priame slnečné žiarenie,
  • mechanickému poškodeniu obalu,
  • zahrievaním nad 30 ° C

 Síran amónny AS 21  nesmie byť uložený pod holým nebom v dôsledku nízkej odolnosti proti zmenám teploty, vlhkosti a tepla. Tašky z polyetylénu s potlačou o čistej hmotnosti 25 alebo 50 kg sa skladujú v horizontálnych vrstvách, nanajvýš na 12 vrstiev. Hnojivo v pružných nádobách, ktoré nie sú vyššie ako 500 kg hmotnosti môže byť uložený v stohoch až  v troch vrstvách, a viac ako 500 kg v dvoch vrstvách.V prípade paletizácie jednotkových nákladov by mali byť uložené v jednej vrstve. 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 V prípade podráždenia kože a očí, vypláchnite veľkým množstvom vody. Odporúča sa používať masku a ochranné okuliare. V prípade náhodného požitia, vyhľadajte lekársku pomoc. Hnojivo  je netoxicke, bez zápachu a nehorľavé.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah