Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

mocznik granulowany 1 medium Močovina.pl® /N46

( UREA, Močovina)

   Dusíkaté hnojivo ľahko rozpustné vo vode, alkoholoch a kvapalnom. Je voforme bielych jednotných granúl (Trieda zrnitosti 1-3 mm, minimálne 90%) Granule sú chránené proti zlepovaniu. Močovina.pl® je hygroskopické hnojivo. Objemová hmotnosť: 0,70 - 0,78 kg / dm3.Močovina.pl® obsahuje 46% dusíka (N) a to ako amidový dusík, ktorý je dobre absorbovateľný (listová aplikácia), pre rastliny. Absorbovanie pomocou koreňového systému je pomalší, pretože v pôde  prebieha enzymatická hydrolýza močoviny a to na pre rastliny dostupný amónny dusíka  a následne na dusičnanový dusík.

 

ZLOŽENIE HNOJIVA

N 46

VÝROBCA:

Grupa AzotyZakładyChemiczne „Police” S.A.

TRIEDA ZRNITOSTI:

granule 1-3 mm, minimálne 90%

SYPNÁ HMOTNOSŤ:

0,70 – 0,78 kg/dm3

CELKOVÝ OBSAH DUSÍKA 

46%

  OBSAH AMONNÉHO DUSÍKA

x

  OBSAH DUSIČNANOVÉHO DUSÍKA

x

  OBSAH AMIDOVÉHO  DUSÍKA

46%

P2O5 (rozpustný v neutrálnom citráte amónnom a vode)

x

P2O5 (rozpustný vo vode)

x

K2O (rozpustný vo vode)

x

CaO (rozpustný vo vode)

x

MgO (celkový obsah)

x

SO3 (S) (rozpustný vo vode)

x

MIKROZLOŽKY:

x

Číslo PKWiU:

2015310

Číslo CN:

3102 10 10

 

ÚČEL A POUŽITIE

   Močovina.pl® je univerzálnym listovým hnojivom ako aj je určené na hnojenie pôdy. Močovina.pl®  môže byť použitá na kultivované plodiny, siatie, listové. Ako listové hnojivo aplikované vo vodnom roztoku s koncentráciou prispôsobenou požiadavkám prihnojovania rôznych druhov a fáz vývoja rastlín. Pri veľmi kyslých pôdach, silne alkalických alebo čerstvo povápnených je menej účinky. Močovina by sa nemala miešať s inými dusíkatými hnojivami. Vzhľadom k hygroskopicite môže byť zmiešané tesne pred šírením Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S, draselnou soľou a jediným z dusíkatých hnojív a toSíranom amónnym.

 

VÝHODY POUŽITIA

   Dusík z močoviny je absorbovaný rastlinami rovnomerne, a preto nedochádza k nadmernému hromadeniu škodlivých dusičnanov ako v rastlinách, tak aj v podzemných vodách. Strata dusíka z pôdy sú malé. Po hydrolýze vzniknutá forma amónneho dusíka má vplyv na harmonický rast a vývoj rastlín, podporuje absorbciu fosforu a obmedzuje nadmerný príjem draslíka. Táto forma dusíka pôsobý na dobré zakorenenie a správny vývoj rastlín odpostemergentnehoj obdobia, zvyšuje ich odolnosť a predovšetkým ovplyvňuje vysoký výnos dobrú biologickú kvalitu. Močovina zaisťuje bezpečný obsah škodlivých dusičnanov v krmive, ovocí a zelenine.

 

BALENIE ATRANSPORTga workix2 mocznik medium

Močovina.pl® je balená:

  • v 50 kg ± 1% polyetylénových vreciach s potlačou,
  • vo  flexibilných kontajneroch 500 kg ± 1% alebo viac, tak-zvané big-bagi,

    Hnojivo by malo byť prepravované dopravným prostriedkom, ktorý chráni výrobok od vody, dažďa, priameho slnečného svetla a poškodenia obalu.  Močovina.pl®nie je považovanáza nebezpečný materiál podľa UN Orange book a medzinárodných dopravných kódovnapríklad RID (železnica), ADR (cesty) a IMDG (mora).  Cestná preprava je zabezpečovaná príjemcom,alebo dopravcom  na priamy pokyn príjemcu, zodpovednosť za zhoršenie kvality hnojivá znášapríjemca alebo dopravca.

 

SKLADOVANIE

   Vo vrecia z polyetylénu s potlačou s netto hmotnosťou 50 kg, usporiadané v 10 nanajvýš vrstvách. Pri použití flexibilných nádob nepresahujúcich hmotnosť 500 kg môžu byť uložene v stohy až s 3 vrstvami. Ak majú hmotnosť  viac ako 500 kg je ich možné skladovať v hromadách zložených z dvoch vrstiev. V prípade paletizácie prepravnými jednotkami o výške  do 0,9 m možné skladovať usporiadaných v hromadách skladajúcich sa  zo 4 vrstiev, pri prepravných jednotkách s výškou 0,9 až 1,8 m možné skladovať v hromadáchnepresahujúcou 3,6 m. Hnojivo by malo byť skladované v čistých a suchých skladovacích budovách s ochranu proti poveternostným vplyvom (slnečné žiarenie, zrážky). Pri preprave, manipuláciu s nákladom a skladovaní je potrebné postupovať v súlade so všetkými platnými predpismi.

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 V prípade podráždenia kože a očí, vypláchnite veľkým množstvom vody. Odporúča sa používať masku a ochranné okuliare. V prípade náhodného požitia, vyhľadajte lekársku pomoc. Hnojivo  je netoxické, bez zápachu a nehorľavé.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah