Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

pulrea 1 medium PULREA® močovina /N46/

( UREA, Močovina)

   PULREA® dusíkaté hnojivo vo forme bielych granúl bez mechanických nečistôt. Sypký produkt hygroskopický, ľahko rozpustný vo vode.

 

ZLOŽENIE HNOJIVA

N 46

VÝROBCA:

Grupa AzotyZakładyAzotowe „Puławy” S.A.

TRIEDA ZRNITOSTI:

granule 1-4 mm, nie menej ako 90%

SYPNÁ HMOTNOSŤ:

0,70 – 0,78 kg/dm3

CELKOVÝ OBSAH DUSÍKA 

46%

  OBSAH AMONNÉHO DUSÍKA

x

  OBSAH DUSIČNANOVÉHO DUSÍKA

x

  OBSAH AMIDOVÉHO  DUSÍKA

46%

P2O5 (rozpustný v neutrálnom citráne amónnom a vode)

x

P2O5 (rozpustný vo vode)

x

K2O (rozpustný vo vode)

x

CaO (rozpustný vo vode)

x

MgO (celkový obsah)

x

SO3 (S) (rozpustný vo vode)

x

MIKROZLOŽKY:

x

Číslo PKWiU:

20.15.31.0

Číslo CN:

3102 10 10

 

 

ÚČEL A POUŽITIE

Vhodný na všetky druhy pôd, s výnimkou pôdyktoré majú  veľmi vysokú kyslosť alebo zásaditosť a pôdy čerstvo vápnené.Vhodný pre  všetky rastliny v rámci poľných plodín, trávnych porastov, zeleniny, kvetov, ovocných stromov , kríkov a trávnikov. Môže byť použitý ako jemný  postrek Jednotlivá dávka močoviny PULREA® by nemala prekročiť 250 kg / ha, vo forme roztoku pre listové hnojenie : 3-20 kilogramov / ha.

• Hnojivo zmiešať s pôdou.
• pred rozsevom sa môže zmiešať s draselnou soľou, alebo síranom amónnymPulsar®.
• Nemiešajte s inými dusíkatými hnojivami.

 

Zaručujeme najvyššiu kvalitu

PULREA® vyrobených skupinou AzotyPulawy je produktom vysokej kvality. V plnom rozsahu spĺňa technické požiadavky prílohy I nariadenia nariadenia (ES) č 2003/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 13. septembra 2003 o hnojivách potvrdil vyhlásenia o zhode (ES hnojivo) vydané poľským centrom pre testovanie a certifikáciu

Puławská močovina PULREA® získal značku kvality "Q".

  

 BALENIE A TRANSPORT

 PULREA® močovina je balená:

  • v 30 kg vreciach z polyetylénu aj  na paletách
  • vo  flexibilných kontajneroch 500-1000 kg , takzvané big-bagi,
  • Voľne vo v krytých vagónoch

 

Prevážať krytými dopravnými prostriedkam. Močovina PULREA® nepodlieha RID / ADR.

pulrea opakowania 1 big

SKLADOVANIE

skladovaný v čistých a suchých skladovacích priestoroch alebo pod prístreškami v hromadách:

  • 12 vrstiev  (vrecia),
  • big bagi do 500 kg - 3 vrstvy,
  • big bagi do 1000 kg – 2 vrstvy

.

PULREA® sa môže skladovať aj voľne v krytých skladoch. Podrobnosti o použití, ochrane, skladovaní nájdete na balení

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Vyhnite sa priamemu kontaktu s očami a pokožkou a vdychovaniu prachu. Dodržujte bezpečnostné pravidlá.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah