Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

saletra amonowa medium Saletra Amonowa32 - Dusičnan amónny 32 /N32/

(AN, Dusičnan Amónny)

Granulované hnojivo, jednotných granúl od hnedej až po béžovú farbu. Granule sú chránené proti trvalému zlepovaniu. Veľkosť granúl 2-6milimetry, ktoré tvoria minimálne 95% hmotnosti hnojiva. Objemová hmotnosť: 0,96 kg / dm3. Dusičnan amónny 32 je obohatenýdolomitovou múčkou obsahujúcou vápnik a horčík. Hnojivo obsahuje 32% dusíka (N), v pomere 16% amónneho dusíka a 16% dusičnanového dusíka. Hnojivo je obohatené o vápnik a horčík.

 

 

ZLOŽENIE HNOJIVA

N 32

VÝROBCA:

Grupa Azoty S.A. "Tarnow"

TRIEDA ZRNITOSTI:

granule 2-6 mm, minimálne 95%

SYPNÁ HMOTNOSŤ:

0,96 kg/dm3

CELKOVÝ OBSAH DUSÍKA 

32%

OBSAH AMONNÉHO DUSÍKA

16%

OBSAH DUSIČNANOVÉHO DUSÍKA

16%

OBSAH AMIDOVÉHO DUSÍKA

x

P2O5 (rozpustný v neutrálnom citráne amónnom a vode)

x

P2O5 (rozpustný vo vode)

x

K2O (rozpustný vo vode)

x

CaO (rozpustný vo vode)

x

MgO (celkový obsah)

x

SO3 (S) (rozpustný vo vode)

x

MIKROZLOŽKY:

x

Číslo PKWiU:

20 15 35 0

Číslo CN:

31 02 40

 

ÚČEL A POUŽITIE

Dusičnan amónny 32 ako univerzálne dusíkaté hnojivo, môže byť použité na všetky plodiny: oziminy a jariny, technické plodiny, okopaniny a kŕmne plodiny, taktiež vhodné na hnojenie lúk a pestovanie zeleniny, hnojenie ovocných sadov a to od jari do leta. Pri použití po oseve, kedy nie je možné hnojivo zmiešať s pôdou, odporúča sa hnojiť na vlhkú pôdu, prípadne pred očakávaným dažďom. Vzhľadom k hygroskopickým vlastnostiam hnojiva 

Dusičnanu amónneho 32 môže byť hnojivo zmiešané s dusičnanom Salmag® a síranom amónnym a tesne pred osevom zmiešaný priamo s Polidapem®Polifoskami®Polimagiem®S a draselnými soľami a to za predpokladu, že hnojivá sú suché.

VÝHODY POUŽITIA

Dusičnan amónny 32 obsahuje rovnaké množstvo pomaly absorbovaného amónneho dusíka a rýchlo pôsobiaceho dusičnannového dusíka. Amoniak nie je vyplavovaný z pôdy a teda je rovnomerne absorbovaný rastlinami, čo má vplyv na dobré zakorenenie rastlín, podporuje absorbciu fosforu a obmedzuje nadmerný príjem draslíka. Obsah dusičnatej rýchlo pôsobiacej formy dusíka urýchľuje rast rastlín krátko po aplikácii hnojív. Taktiež urýchľuje regeneráciu rastlín na jar po zimnom oslabení, ako aj počas vegetačného obdobia. Pri použitím pred fázou vysokej dopytu dusíka rastlinami, zabezpečujeich správny rast. Obsah oboch foriem dusíka - amónneho a dusičnanovéhov rovnakom pomer spôsobuje, že Dusičnan amónny 32 je v našich klimatických a pôdnych podmienkach, najuniverzálnejšie a najefektívnejšie dusíkaté hnojivo.

BALENIE A TRANSPORT

Dusičnan amónny 32 je balený

  • v 25 a 50 kg ± 1% polyetylénových vreciach s potlačou,
  • vo flexibilných kontajneroch 500 kg ± 1% alebo viac, tak-zvané big-bagi,

Hnojivo by malo byť prepravované dopravným prostriedkom, ktorý chráni výrobok od vody dažďa, priameho slnečného svetla a poškodenia obalu. Je zakázané prepravovať hnojivo s materiálmi, ktoré môžu reagovať s Dusičnanom amónnym 32,alebo sú horľavé, ako je napríklad: prípravky na ochranu rastlín, hnojivá obsahujúce chloridy,oxidy, kovy, kyseliny, práškové kovy, uhlie. Dusičnan amónny 32 nie je považovaný za nebezpečný materiál podľa UN Orange book a medzinárodných dopravných kódov,napríklad RID (železnica), ADR (cesty) a IMDG (mora).Cestná preprava je zabezpečovaná príjemcom alebo dopravcom na priamypokyn príjemcu, zodpovednosť za zhoršenie kvality hnojivá znáša príjemca alebo dopravca.

SKLADOVANIE

Dusičnan amónny 32 ako hygroskopický produkt by mal byť skladovaný v čistých a suchých skladovacích priestoroch nehorľavého materiálu s izoláciou pred vlhkosťou.

Dusičnan amónny 32 je potrebné zabezpečiť pred:

  • účinky vody a zrážok,
  • priame slnečné žiarenie,
  • mechanickému poškodeniu obalu,
  • zahrievaním nad 30 ° C

Vzdialenosť od stien by mala byť aspoň 20 cm od tepelných zdrojov minimálne 150 cm. Poškodené vrecia musia byť skladované oddelene. Hmotnosť jednej palety nesmie byť väčšia ako 30 ton a vzdialenosť medzi paletami by mala byť aspoň 1 meter. V jednej miestnosti by ste nemali ukladať viac ako 300 ton hnojiva. V bezprostrednej blízkosti Dusičnan amónny 32 by nemali byť žiadne chemické látky a materiály, ktoré môžu s ním reagovať, ako sú: hydroxid sodný, pesticídy, hnojivá obsahujúce chloridy, organické látky, silné zásadité látky, vápno , cement, práškové kovy, oxidy kovov, kyseliny a horľavé materiály, ako sú uhlie, drevo, piliny, tuky, oleje, pohonné hmoty, slama. Dusičnan amónny 32 nesmie byť uložený na voľnom priestranstve v dôsledku nízkej odolnosti proti zmenám teploty a vlhkosti. Skladovacích priestoroch sa nesmie fajčiť alebo používať otvorený plameň. Svetlá a elektrické drôty by mali byť dostatočne chránené proti možnosti skratu.

Vrecia z polyetylénu s potlačou o čistej hmotnosti 25 alebo 50 kg sa ukladajú na nehorľavý podklad maximálne v 10 horizontálnych vrstvách. Hnojivo vo flexibilnom obale do 500 kg hmotnosti môže byť uložené do stohov o 2 vrstvách, a nad 500 kg v jednej vrstve. V prípade paletizácie nákladových jednotiek by mali byť uložené v jednej vrstve. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

V prípade podráždenia kože a očí, vypláchnite veľkým množstvom vody. Odporúča sa používať masku a ochranné okuliare. V prípade náhodného požitia, vyhľadajte lekársku pomoc.

Hnojivo je netoxické, bez zápachu a nehorľavé.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah