Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

saletrzak z borem medium Saletrzak 27 Štandard s bórom /N(CaMg)27,5(2-4)+0,2(B)

(CAN, Liadok)

   Granulované hnojivo s granulami rovnomernej farebnosti od béžovej až po hnedú, veľkosť  granúl 0,6-4,0 mm tvoria minimálne 94 hmotnosti hnojiva. Objemová hmotnosť:1,02 kg/dm3. Saletrzak 27 Štandardje zmes dusičnanu amónneho a plniva v podobe  dolomitovej  múčky  s obsahom vápnika a horčíka. Hnojivo obsahuje 27% dusíka (N), 13,5%  amonného dusíka a 13,5% dusičnanového dusíka. Taktiež obsahuje 2% vo vode rozpustného oxidu  vápnika (CaO) a 4% oxidu horečnatého (MgO).

 

ZLOŽENIE HNOJIVA

N(CaMg) 27-(2-4)

VÝROBCA:

Grupa Azoty S.A. "Tarnow"

TRIEDA ZRNITOSTI:

granule 0,6-4,0 mm, minimálne 94%

SYPNÁ HMOTNOSŤ:

1,02 kg/dm3

CELKOVÝ OBSAH DUSÍKA 

27%

    OBSAH AMÓNNEHO DUSÍKA

13,5%

    OBSAH DUSIČNANOVÉHO DUSÍKA

13,5%

    OBSAH AMIDOVÉHO  DUSÍKA

x

P2O5 (rozpustný v neutrálnom

citráte amónnom a vode)

x

P2O5 (rozpustný vo vode)

x

K2O (rozpustný vo vode)

x

CaO (rozpustný vo vode)

2%

MgO (celkový obsah)

4%

SO3 (S) (rozpustný vo vode)

x

MIKROZLOŽKY:

x

Číslo PKWiU:

20. 15. 35. 0

Číslo CN:

31 02 40

 ÚČEL A POUŽITIE

   Saletrzak 27 Štandardako univerzálne dusíkaté hnojivo možno použiť na všetky plodiny: ozimín a jarné plodiny, technické plodiny, krmoviny a koreňovú zeleninu, na pastvinách a v ovocných sadoch od jari do leta.  Vzhľadom na obsah vápnika odporúča sa pred osevom, plytko zmiešať s pôdou. Pri použití  kedy nie je možnosť zmiešania s pôdou, odporúča sa používať na vlhkej pôde, alebo pred očakávaným dažďom. Vzhľadom k hygroskopicite hnojiva Saletrzak 27 Štandard môže byť tesne pred  osevom zmiešaný priamo s  Polidapem®Polifoskami®,    Polimagiem®S a draselnými soľami a to za predpokladu, že hnojivá sú suché.

 

VÝHODY POUŽITIA

   Saletrzak 27 Štandard  obsahuje v podstate rovnaké množstvo pomalšie vylučovaného dusíka amónneho a rýchlo pôsobiaceho dusičnannového dusíka. Dusík vo forme amoniaku nie je vyplavovaný z pôdy, je pomaly a rovnomerne absorbovaný rastlinami, podporuje dobré zakorenenie rastlín, podporuje absorbovanie fosforu a obmedzuje nadmerný príjem draslíka. Obsah rýchlo pôsobiaceho dusičnanového dusíka urýchľuje rast rastlín krátko po aplikácii hnojív, teda urýchľuje regeneráciu rastlín na jar po zimnom oslabení. Použitím počas vegetačného obdobia pred fázou vysokého dopytu rastlín na dusík, zabezpečuje ich správny rast. Obsah týchto dvoch foriem - amónneho a dusičnanového dusíka v rovnakých množstvách zabezpečuje, že v našich klimatických podmienkach je   Saletrzak 27 Štandard  univerzálne  dusíkaté hnojivo.

 

BALENIE A TRANSPORT

Saletrzak 27 Štandard  je balený:

  • v 25 alebo 50 kg ± 1% polyetylénových vrieciach s potlačou,
  • vo  flexibilných kontajneroch 500 kg ± 1% alebo viac, tak-zvané big-bagi,
  • voľne uložené

 

   Hnojivo by malo byť prepravované dopravným prostriedkom, ktorý chráni výrobok od vody, dažďa, priameho slnečného svetla a poškodenia obalu. Je zakázané prepravovať hnojivo s materiálmi, ktoré môžu reagovať s  Saletrzak 27 Štandard   alebo sú horľavé, ako je napríklad: prípravky na ochranu rastlín,hnojivá obsahujúce chloridy, oxidy, kovy, kyseliny, práškové kovy, uhlie.Saletrzak 27 Štandard  nie je považovanýza nebezpečný materiál podľa UN Orange book a medzinárodných dopravných kódovnapríklad RID (železnica), ADR (cesty) a IMDG (mora).  Cestná preprava je zabezpečovaná príjemcom, alebo dopravcom  na priamy pokyn príjemcu, zodpovednosť za zhoršenie kvality hnojivá znáša príjemca alebo dopravca.

 

SKLADOVANIE

Saletrzak 27 Štandard     Ako hygroskopický produktu by mal byť skladovaný v čistých a suchých skladovacích priestoroch nehorľavého materiálu s izoláciou pred vlhkosťou.

Saletrzak 27 Štandard      je potrebné zabezpečiť pred:

  • účinky vody a zrážok,
  • priame slnečné žiarenie,
  • mechanickému poškodeniu obalu,
  • zahrievaním nad 30 ° C

 

  Vzdialenosť od stien by mala byť aspoň 20 cm od tepelných zdrojov minimálne 150 cm.

   Poškodené vrecia musia byť skladované oddelene. V bezprostrednej blízkosti Saletrzak 27 Štandard   by nemali byť žiadne chemické látky a materiály, ktoré môžu  s ním reagovať, ako sú: hydroxid sodný,pesticídy, hnojivá obsahujúce chloridy, organické látky, silné zásadité látky, vápno , cement, práškové kovy, oxidy kovov, kyseliny a horľavé materiály, ako sú uhlie, drevo, piliny, tuky, oleje, pohonné hmoty, slama.

   Saletrzak 27 Štandard nesmie byť uložený na voľnom priestranstve v dôsledku nízkej odolnosti proti zmenám teploty a vlhkosti. Skladovacích priestoroch sa nesmie fajčiť alebo používať otvorený plameň. Svetlá a elektrické drôty by mali byť dostatočne chránené proti možnosti skratu.    Vrecia z polyetylénu s potlačou o čistej hmotnosti 25 alebo 50 kg sa ukladajú na nehorľavý podklad maximálne v 10 horizontálnych vrstvách. Hnojivo vo flexibilnom obale  do 500 kg hmotnosti môže byť uložené do stohovo 2 vrstvách, a nad 500 kg v jednej vrstve. V prípade paletizácie nákladových jednotiek by mali byť uložené v jednej vrstve.

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

   V prípade podráždenia kože a očí, vypláchnite veľkým množstvom vody. Odporúča sa používať masku a ochranné okuliare. V prípade náhodného požitia, vyhľadajte lekársku pomoc. Hnojivo  je netoxické, bez zápachu a nehorľavé.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah