Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

saletrzak medium Saletrzak /N(CaMg)27,5(3,5-4)/

(CAN, Liadok)

   Granulované hnojivo s granulami rovnomernej farebnosti od béžovej až po hnedú, veľkosť  granúl 2-5 mm, tvoria minimálne 95% hmotnosti hnojiva. Chránené proti trvalému zhlukovaniu. Objemová hmotnosť:1,0 kg / dm3. Saletrzak/ Salmag® je zmes dusičnanu amónneho, uhličitanu vápenatého a uhličitanu horečnatého. Hnojivo obsahuje 27,5% dusíka (N), 13,8% amonného dusíka a 13,7% dusičnanového dusíka. To tiež obsahuje 3,5% vo vode rozpustnéhooxidu vápenatého (CaO), a 4% oxidu horečnatého (MgO).

ZLOŽENIE HNOJIVA

N(CaMg) 27,5-(3,5-4)

VÝROBCA:

Grupa AzotyZakładyAzotoweKędzierzyn S.A.

TRIEDA ZRNITOSTI:

granule 2-5 mm, nie menej ako 95%

SYPNÁ HMOTNOSŤ:

1,0 kg/dm3

CELKOVÝ OBSAH DUSÍKA 

27,50%

    OBSAH AMÓNNEHO DUSÍKA

13,8%

    OBSAH DUSIČNANOVÉHO DUSÍKA

13,7%

    OBSAH AMIDOVÉHO  DUSÍKA

x

P2O5 (rozpustný v neutrálnom

citráte amónnom a vode)

x

K2O (rozpustný vo vode)

x

CaO (rozpustný vo vode)

3,5%

MgO (celkový obsah)

4%

SO3 (S) (rozpustný vo vode)

x

MIKROZLOŽKY:

x

Číslo PKWiU:

20. 15. 35. 0

Číslo CN:

31 02 40 10

 

ÚČEL A POUŽITIE

   Saletrzak ako univerzálne dusíkaté hnojivo možno použiť na všetky plodiny: ozimín a jarné plodiny, technické plodiny, krmoviny a koreňovú zeleninu, na pastvinách a v ovocných sadoch od jari do leta.  Vzhľadom naobsah vápnika odporúča sa pred osevom, plytko zmiešať s pôdou. Pri použití  kedy nie je možnosťzmiešania s pôdou, odporúča sa používať na vlhkej pôde, alebo pred očakávaným dažďom.Vzhľadom k hygroskopicite hnojiva Saletrzak môže byť tesne pred  osevom zmiešanýpriamo s  Polidapem®Polifoskami®,    Polimagiem®S a draselnými soľami a to za predpokladu,že hnojivá sú suché.

 

VÝHODY POUŽITIA

   Saletrzak obsahuje v podstate rovnaké množstvo pomalšie vylučovaného dusíka amónneho a rýchlo pôsobiaceho dusičnannového dusíka. Dusík vo forme amoniaku nie je vyplavovaný z pôdy, je pomaly a rovnomerne absorbovaný rastlinami, podporuje dobré zakorenenie rastlín, podporuje absorbovanie fosforu a obmedzuje nadmerný príjem draslíka. Obsah rýchlo pôsobiacehodusičnanového dusíka urýchľuje rast rastlín krátko po aplikácii hnojív, teda urýchľuje regeneráciu rastlínna jar po zimnom oslabení. Použitím počas vegetačného obdobia pred fázou vysokého dopytu rastlínna dusík, zabezpečuje ich správny rast. Obsah týchto dvoch foriem - amónneho a dusičnanovéhodusíka v rovnakých množstvách zabezpečuje, že v našich klimatických podmienkach je   Saletrzakuniverzálne  dusíkaté hnojivo.

 

BALENIE A TRANSPORT

Saletrzak je balený:

  • v 25 alebo 50 kg ± 1% polyetylénových vrieciach s potlačou,
  • vo  flexibilných kontajneroch 500 kg ± 1% alebo viac, tak-zvané big-bagi,
  • voľne uložené

 

   Hnojivo by malo byť prepravované dopravným prostriedkom, ktorý chráni výrobok od vody, dažďa, priameho slnečného svetla a poškodenia obalu. Je zakázané prepravovať hnojivo s materiálmi, ktoré môžu reagovať s  Saletrzak  alebo sú horľavé, ako je napríklad: prípravky na ochranu rastlín, hnojivá obsahujúce chloridy, oxidy, kovy, kyseliny, práškové kovy, uhlie. Saletrzak nie je považovaný za nebezpečný materiál podľa UN Orange book a medzinárodných dopravných kódov napríklad RID (železnica), ADR (cesty) a IMDG (mora).  Cestná preprava je zabezpečovaná príjemcom, alebo dopravcom  na priamy pokyn príjemcu, zodpovednosť za zhoršenie kvality hnojivá znáša príjemca alebo dopravca.

 

SKLADOVANIE

Saletrzak  Ako hygroskopický produktu by mal byť skladovaný v čistých a suchých skladovacíc priestoroch nehorľavého materiálu s izoláciou pred vlhkosťou.

Saletrzak   je potrebné zabezpečiť pred:

  • účinky vody a zrážok,
  • priame slnečné žiarenie,
  • mechanickému poškodeniu obalu,
  • zahrievaním nad 30 ° C 

   Vzdialenost od stien by mala byť aspoň 20 cm od tepelných zdrojov minimálne 150 cm. Poškodené vrecia musia byť skladované oddelene. V bezprostrednej blízkosti Saletrzaku  by nemali byť žiadne chemické látky a materiály, ktoré môžu  s ním reagovať, ako sú: hydroxid sodný, pesticídy, hnojivá obsahujúce chloridy, organické látky, silné zásadité látky, vápno , cement, práškové kovy,oxidy kovov, kyseliny a orľavé materiály, ako sú uhlie, drevo, piliny, tuky, oleje, pohonné hmoty, slama. Saletrzak  nesmie byť uložený na voľnom priestranstve v dôsledku nízkej odolnosti protizmenám teploty a vlhkosti. Skladovacích priestoroch sa nesmie fajčiť alebo používať otvorený plameň. Svetlá a elektrické drôty by mali byť dostatočne chránené proti možnosti skratu.   Vrecia z polyetylénu s potlačou o čistej hmotnosti 25 alebo 50 kg sa ukladajúna nehorľavý podklad maximálne v 10 horizontálnych vrstvách. Hnojivo vo flexibilnom obale do 500 kg hmotnosti môže byť uložené do stohovo 2 vrstvách, a nad 500 kg v jednej vrstve.V prípade paletizácie nákladových jednotiek by mali byť uložené v jednej vrstve.

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

    V prípade podráždenia kože a očí, vypláchnite veľkým množstvom vody. Odporúča sa používať maskua ochranné okuliare. V prípade náhodného požitia, vyhľadajte lekársku pomoc. Hnojivo  je netoxické,bez zápachu a nehorľavé.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah