Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
YOLOPET krmivo pre vašich psíkovhttps://www.yespes.skPredaj českého prémiového krmiva, unikátka technológia sušenia mrazom, vysoký podiel mäsa
Účtovníctvo Žilinahttps://www.alexis-consult.skPodvojné, jednoduché účtovníctvo Žilina, daňové priznanie, poradenstvo, živnostníci, účtovník
BAKA NATUREhttps://www.bakanature.comhrejivé vankúše na oddych či spánok, jedinečné ľanové výrobky pre útulný domov, ľanové drobnosti

salmag medium Salmag® /N(CaMg) 27,5-(3,5-4)  

(CAN, Liadok)

    Granulované hnojivo s granulami rovnomernej farebnosti od béžovej až po hnedé s  veľkosťou 2-5mm, tvoriace nie menej ako 95% hmotnosti hnojiva. Chránené proti trvalému zhlukovaniu. Objemová hmotnosť: 1,0 kg / dm3. Salmag®  je zmes dusičnanu amónneho, uhličitan vápenatý    a uhličitanu horečnatého. Hnojivo obsahuje 27,5% dusíka (N), 13,8% amonného dusíka a 13,7% dusičnanového dusíka. To tiež obsahuje 3,5% vo vode rozpustnéhooxidu vápenatého (CaO), a 4% oxidu horečnatého (MgO).

 

ZLOŽENIE HNOJIVA

N(CaMg) 27,5-(3,5-4)

VÝROBCA:

Grupa AzotyZakładyAzotoweKędzierzyn S.A.

TRIEDA ZRNITOSTI:

granule 2-5 mm, nie menej ako 95%

SYPNÁ HMOTNOSŤ:

1,0 kg/dm3

CELKOVÝ OBSAH DUSÍKA 

27,50%

  OBSAH AMONNÉHO DUSÍKA

13,8%

   OBSAH DUSIČNANOVÉHO DUSÍKA

13,7%

  OBSAH AMIDOVÉHO  DUSÍKA

x

P2O5 (rozpustný v neutrálnom citráte amónnom a vode)

x

P2O5 (rozpustný vo vode)

x

K2O (rozpustný vo vode)

x

CaO (rozpustný vo vode)

3,5%

MgO (celkový obsah)

4%

SO3 (S) (rozpustný vo vode)

x

MIKROZLOŽKY:

x

Číslo PKWiU:

20. 15. 35. 0

Číslo CN:

31 02 40 10


ÚČEL A POUŽITIE
 

   Salmag® ako univerzálne dusíkaté hnojivo možno použiť na všetky plodiny: ozimín a jarné plodiny, technické plodiny, krmoviny a koreňovú zeleninu, na pastvinách a v ovocných sadoch od jari do leta.  Vzhľadom naobsah vápnika odporúča sa pred osevom, plytko zmiešať s pôdou.

   Pri použití  kedy nie je možnosťzmiešania s pôdou, odporúča sa používť na vlhkej pôde, alebo pred očakávaným dažďom.Vzhľadom k hydroskopicite hnojiva Salmag® môže byť tesne pred  osevom zmiešanýpriamo s  Polidapem®Polifoskami®,    Polimagiem®S a draselnými soľami a to za predpokladu,že hnojivá sú suché.

 

VÝHODY POUŽITIA

  Salmag® obsahuje v podstate rovnaké množstvo pomalšie vylučovaného dusíka amónneho a rýchlo pôsobiaceho dusičnannového dusíka. Dusík vo forme amoniaku nie je vyplavovaný z pôdy, je pomaly a rovnomerne absorbovaný rastlinami, podporuje dobré zakorenenie rastlín, podporuje absorbovanie fosforu a obmedzuje nadmerný príjem draslíka. Obsah rýchlo pôsobiaceho dusičnanového dusíka urýchľuje rast rastlín krátko po aplikácii hnojív, teda urýchľuje regeneráciu rastlínna jar po zimnom oslabení. Použitím počas vegetačného obdobia pred fázou vysokého dopytu rastlínna dusík, zabezpečuje ich správny rast. Obsah týchto dvoch foriem - amónneho a dusičnanovéhodusíka v rovnakých množstvách zabezpečuje, že v našich klimatických podmienkach je   Salmag®univerzálne  dusíkaté hnojivo.

 

BALENIE A TRANSPORT

Salmag ® je balený:

  • v 25 alebo 50 kg ± 1% polyetylénových vreciach s potlačou,
  • vo  flexibilných kontajneroch 500 kg ± 1% alebo viac, takzvané big-bagi,
  • voľne uložené

pack salmag medium 

 

   Hnojivo by malo byť prepravované dopravným prostriedkom, ktorý chráni výrobok od vody, dažďa, priameho slnečného svetla a poškodenia obalu. Je zakázané prepravovať hnojivo s materiálmi, ktoré môžu reagovať s  Salmag®  alebo sú horľavé, ako je napríklad: prípravky na ochranu rastlín, hnojivá obsahujúce chloridy, oxidy, kovy, kyseliny, práškové kovy, uhlie.  Salmag® nie je považovaný za nebezpečný materiál podľa UN Orange book a medzinárodných dopravných kódov napríklad RID (železnica), ADR (cesty) a IMDG (mora).  Cestná preprava je zabezpečovaná príjemcom,alebo dopravcom  na priamy pokyn príjemcu, zodpovednosť za zhoršenie kvality hnojivá znášapríjemca alebo dopravca.

 

SKLADOVANIE

Salmag® Ako hygroskopický produktu by mal byť skladovaný v čistých a suchých skladovacích priestoroch nehorľavého materiálu s izoláciou pred vlhkosťou.

Salmag®  je potrebné zabezpečiť pred:

  • účinky vody a zrážok,
  • priame slnečné žiarenie,
  • mechanickému poškodeniu obalu,
  • zahrievaním nad 30 ° C

 

   Vzdialenosť od stien by mala byť aspoň 20 cm od tepelných zdrojov minimálne 150 cm. Poškodené vrecia musia byť skladované oddelene. V bezprostrednej blízkosti Salmag®  by nemali byť žiadne chemické látky a materiály, ktoré môžu  s ním reagovať, ako sú: hydroxid sodný, pesticídy, hnojivá obsahujúce chloridy, organické látky, silné zásadité látky, vápno , cement, práškové kovy,oxidy kovov, kyseliny a horľavé materiály, ako sú uhlie, drevo, piliny, tuky, oleje, pohonné hmoty, slama. Salmag®nesmie byť uložený na voľnom priestranstve v dôsledku nízkej odolnosti protizmenám teploty a vlhkosti. Skladovacích priestoroch sa nesmie fajčiť alebo používať otvorený plameň. Svetlá a elektrické drôty by mali byť dostatočne chránené proti možnosti skratu. Vrecia z polyetylénu s potlačou o čistej hmotnosti 25 alebo 50 kg sa ukladajú na nehorľavý podklad maximálne v 10 horizontálnych vrstvách. Hnojivo vo flexibilnom obale do 500 kg hmotnosti môže byť uložené do stohovo 2 vrstvách, a nad 500 kg v jednej vrstve. V prípade paletizácie nákladových jednotiek by mali byť uložené v jednej vrstve.

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

  V prípade podráždenia kože a očí, vypláchnite veľkým množstvom vody. Odporúča sa používať maska a ochranné okuliare. V prípade náhodného požitia, vyhľadajte lekársku pomoc. Hnojivo  je netoxicke,bez zápachu a nehorľavé.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah