Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
ENERGO SYSTEM SK, s.r.o. https://www.energo-system.skelektroinštalačný materiál , montáže , fotovoltika , LED osvetlenie
Dámska obuv a oblečenie https://www.e-nakupy.ske-nakupy.sk je internetový obchod s obuvou, kabelkami, koženými peňaženkami a spodným prádlom
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

kedzierzynska saletra amonowa medium Zaksan® - Kędzierzyńsky dusičnan amónny /N32/

(AN, Dusičnan Amónny)

     Granulované  hnojivo s jednotnými granulami od bielej až  po béžovú farbu. Granule sú chránené proti trvalému zlepovaniu. Veľkosť granúl je 2-5 mm, ktoré tvoria najmenej 95% hmotnosti hnojiva. Objemová hmotnosť: 0,98-1,0 kg / dm3.     Zaksan® (Kędzierzyńsky dusičnan amónny) dusičnan amónny je obohatený o dolomitovú múčku obsahujúcu vápnik a horčík. Hnojivo obsahuje 32% dusíka (N), a to  16% vo forme amónneho a 16% vo forme dusičnanového dusíka.

Zaksan® - Kędzierzyńsky ddusičnan amónny /N32/

ZLOŽENIE HNOJIVA

N 32

VÝROBCA:

Grupa AzotyZakładyAzotoweKędzierzyn S.A.

TRIEDA ZRNITOSTI:

granule 2-5 mm, minimálne 95%

SYPNÁ HMOTNOSŤ:

0,98-1,0 kg/dm3

CELKOVÝ OBSAH DUSÍKA 

32%

 OBSAH AMÓNNEHO DUSÍKA

16%

    OBSAH DUSIČNANOVÉHO DUSÍKA

16%

    OBSAH AMIDOVÉHO  DUSÍKA

x

P2O5 (rozpustný v neutrálnom

citráte amónnom a vode)

x

P2O5 (rozpustný vo vode)

x

K2O (rozpustný vo vode)

x

CaO (rozpustný vo vode)

x

MgO (celkový obsah)

x

SO3 (S) (rozpustný vo vode)

x

MIKROZLOŽKY:

x

Číslo PKWiU:

20 15 35 0

Číslo CN:

31 02 40

 

ÚČEL A POUŽITIE

    Zaksan® (Kędzierzyńsky dusičnan amónny), ako univerzálne dusíkaté hnojivo, môže byť použité na všetky plodiny: oziminy a jariny, technické plodiny, okopaniny a kŕmne plodiny, taktiež vhodné na hnojenie lúk a pestovanie zeleniny, hnojenie ovocných sadov a to od jari do leta. Pri použití po oseve, kedy nie je možné hnojivo zmiešať s pôdou,  odporúča sa hnojiť na vlhkú pôdu, prípadne pred očakávaným dažďom. Vzhľadom k hygroskopickým vlastnostiam hnojiva Zaksan® (Kędzierzyńsky dusičnan amónny), môže byť zmiešané s dusičnanom Salmag® a síranom amónnym a  tesne pred  osevom zmiešaný priamo s Polidapem®Polifoskami®,Polimagiem®S a draselnými soľami a to za predpokladu,že hnojivá sú suché.

 

VÝHODY POUŽITIA

    Zaksan® (Kędzierzyńsky dusičnan amónny) obsahuje rovnaké množstvo pomaly absorbovaného  amónneho dusíka  a rýchlo pôsobiaceho dusičnanového dusíka. Amoniak nie je vyplavovaný z pôdy a teda je rovnomerne absorbovaný rastlinami, čo má vplyv na dobré zakorenenie rastlín, podporuje absorbciu fosforu a obmedzuje nadmerný príjem draslíka. Obsah dusičnatej rýchlo pôsobiacej formy dusíka urýchľuje rast rastlín krátko po aplikácii hnojív. Taktiež urýchľuje regeneráciu rastlín na jar po zimnom oslabení,  ako aj počas vegetačného obdobia. Pri použitím pred fázou vysokej dopytu dusíka  rastlinami, zabezpečuje ich správny rast. Obsah oboch foriem foriem dusíka - amónneho       a dusičnanového v rovnakom pomer spôsobuje, že Zaksan® (Kędzierzyńsky dusičnan amónny),je v našich klimatických a pôdnych podmienkach, najuniverzálnejšie a najefektívnejšie dusíkaté hnojivo.

 

BALENIE A TRANSPORTpack zaksan medium

Zaksan® (Kędzierzyńsky dusičnan amónny) je balený:

  • v 25 alebo  50 kg ± 1% polyetylénových vreciach s potlačou,
  • vo  flexibilných kontajneroch 500 kg ± 1% alebo viac, takzvané big-bagi,

   Hnojivo by malo byť prepravované dopravným prostriedkom, ktorý chráni výrobok od vody,dažďa, priameho slnečného svetla a poškodenia obalu. Je zakázané prepravovaťhnojivo s materiálmi, ktoré môžu reagovať s  Zaksan® (Kędzierzyńsky dusičnan amónny),alebo sú horľavé, ako je napríklad: prípravky na ochranu rastlín, hnojivá obsahujúce chloridy,oxidy, kovy, kyseliny, práškové kovy, uhlie. Zaksan® (Kędzierzyńsky dusičnan amónny) nie je považovaný za nebezpečný materiál podľa UN Orange book a medzinárodnýchdopravných kódov napríklad: RID (železnica), ADR (cesty) a IMDG (mora).

   Cestná preprava je zabezpečovaná príjemcom alebo dopravcom na priamypokyn príjemcu, zodpovednosť za zhoršenie kvality hnojivá znáša príjemca alebo dopravca.

 

SKLADOVANIE

   Zaksan® (Kędzierzyńsky dusičnan amónny)  ako hygroskopický produktu by mal byť skladovaný v čistých a suchých skladovacích priestoroch nehorľavého materiálu s izoláciou pred vlhkosťou.

   Zaksan® (Kędzierzyńsky dusičnan amónny)  je potrebné zabezpečiť pred:

  • účinky vody a zrážok,
  • priame slnečné žiarenie,
  • mechanickému poškodeniu obalu,
  • zahrievaním nad 30 ° C

 

   Vzdialenosť od stien by mala byť aspoň 20 cm od tepelných zdrojov minimálne 150 cm.Poškodené vrecia musia byť skladované oddelene. Hmotnosť jednej palety nesmie byť väčšiaako 30 ton a vzdialenosť medzi paletami by mala byť aspoň 1 meter. V jednej miestnostiby ste nemali ukladať viac ako 300 ton hnojiva. V bezprostrednej blízkostiZaksan® (Kędzierzyńsky dusičnan amónny)   by nemali byť žiadne chemické látkya materiály, ktoré môžu  s ním reagovať, ako sú: hydroxid sodný, pesticídy, hnojiváobsahujúce chloridy, organické látky, silné zásadité látky, vápno , cement, práškové kovy,oxidy kovov, kyseliny a horľavé materiály, ako sú uhlie, drevo, piliny, tuky, oleje,pohonné hmoty, slama.

   Zaksan® (Kędzierzyńsky dusičnan amónny) nesmie byť uložený na voľnom priestranstve v dôsledku nízkej odolnosti proti zmenám teploty a vlhkosti. Skladovacích priestorochsa nesmie fajčiť alebo používať otvorený plameň. Svetlá a elektrické drôty by mali byťdostatočne chránené proti možnosti skratu.

   Vrecia z polyetylénu s potlačou o čistej hmotnosti 25 alebo 50 kg sa ukladajúna nehorľavý podklad maximálne v 10 horizontálnych vrstvách. Hnojivo vo flexibilnom obale do 500 kg hmotnosti môže byť uložené do stohov o 2 vrstvách, a nad 500 kg v jednej vrstve.V prípade paletizácie nákladových jednotiek by mali byť uložené v jednej vrstve. 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

   V prípade podráždenia kože a očí, vypláchnite veľkým množstvom vody. Odporúča sa používať masku a ochranné okuliare. V prípade náhodného požitia, vyhľadajte lekársku pomoc.Hnojivo  je netoxicke, bez zápachu a nehorľavé.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah