Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

rsm medium PULASKA® tekuté hnojivo /N(S) 20 -(6)/ 

(Rozpustená Močovina so Sírou )

  PULASKA® je dusíkaté hnojivo s obsahom síry, získané zmiešaním roztokov močoviny a síranu amónneho. Obsahuje k životnému prostrediu šetrný inhibítor korózie. Obsahuje dusík v dvoch formách (amónnych a amidových), síru vo forme síranov ktorá je ľahko vstrebávaná plodinami.

 

 

ZLOŽENIE HNOJIVA

N(S) 20 -(6)

VÝROBCA:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

TRIEDA ZRNITOSTI:

x (tekuté)

SYPNÁ HMOTNOSŤ:

hustota ok. 1,25 kg/dm3

CELKOVÝ OBSAH DUSÍKA 

20%

  OBSAH AMONNÉHO DUSÍKA

5,3%

  OBSAH DUSIČNANOVÉHO DUSÍKA

x

 OBSAH AMIDOVÉHO  DUSÍKA

14,7%

P2O5 (rozpustný v neutrálnom citráte amónnom a vode)

x

P2O5 (rozpustný vo vode)

x

K2O (rozpustný vo vode)

x

CaO (rozpustný vo vode)

x

MgO (celkový obsah)

x

SO3 (S) (rozpustný vo vode)

15,0% (6,0%)

MIKROZLOŽKY:

x

Číslo CN:

20.15.39.0

Numer CN:

3102 90 00

 ÚČEL A POUŽITIE

 PULASKA® môže byť použité na všetky typy pôd, pre všetky rastliny rastúce na poli, pasienkoch, vhodné aj pre zeleninu.  o Odporúča sa najmä pre prihnojovanie repky, kukurice, okopanín. Jedná sa o pôdne hnojivo, nie listové. Použite hustého postreku alebo technológiou rozliatia. Postriekavať  zdravé a suché rastliny,najlepšie večer pri zatiahnutej oblohe. Nepoužívajte po daždi a počas horúceho počasia.Hnojivo neriediť vodou.

 

BALENIE A TRANSPORT

 PULASKA® je balená do vlakových cisterien.

 Počas prepravy výrobok by mal byť chránený pred ochladení pod teplotu kryštalizácie (2) ° C. Na hnojivo PULASKA®sa nevzťahujú predpisy o preprave nebezpečných vecí RID / ADR / IMDG

 

SKLADOVANIE 

 Hnojivo PULASKA® skladovať v uzavretých nádobách s prieduchom, pri teplote vyššej ako je teplota kryštalizácie. Nádrže musia byť vyrobené z materiálov odolných proti korózii. Nie je dovolené používať nádrže z neželezných kovov a ich zliatin. Podrobnosti o použití, ochrane a skladovaní výrobku sú na etikete, alebo v sprievodnej dokumentácii.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

  Vyhnite sa priamemu kontaktu s očami a pokožkou a vdychovaniu prachu. Dodržujte bezpečnostné pravidlá.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah