Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

rsm 1 medium RSM® tekuté hnojivo /N28/N30/N32/ 

(DAM, Močovina  s dusičnanom amónnym)

   RSM® vysoko koncentrované dusíkaté hnojivo vo forme vodného roztoku močoviny a dusičnanu amónneho. Obsahuje  k životnému prostrediu šetrný inhibítor korózie. Hnojivo obsahuje dusík v troch formách (amónny, dusičnanový a amidový). (28% N, 30% N, 32% N), upravených pre rôzne teploty prepravy a skladovania.

 

 

ZLOŽENIE HNOJIVA

N 28 alebo N 30 alebo N 32

VÝROBCA:

Grupa AzotyZakładyAzotowe „Puławy” S.A.

TRIEDA ZRNITOSTI:

x (tekuté)

SYPNÁ HMOTNOSŤ:

hustota RMS 28: 1,28 kg/dm3, hustota RMS 30: 1,30 kg/dm3,hustota RSM 32: 1,32 kg/dm3

CELKOVÝ OBSAH DUSÍKA 

RMS 28: 28%, RMS 30: 30%, RSM 32: 32%

  OBSAH AMONNÉHO DUSÍKA

RMS 28: 7%, RMS 30: 7,5%, RSM 32: 8%

   OBSAH DUSIČNANOVÉHO DUSÍKA

RMS 28: 7%, RMS 30: 7,5%, RSM 32: 8%

  OBSAH AMIDOVÉHO  DUSÍKA

RMS 28: 14%, RMS 30: 15%, RSM 32: 16%

P2O5 (rozpustný v neutrálnom citráte amónnom a vode)

x

P2O5 (rozpustný vo vode)

x

K2O (rozpustný vo vode)

x

CaO (rozpustný vo vode)

x

MgO (celkový obsah)

x

SO3 (S) (rozpustný vo vode)

x

MIKROZLOŽKY:

x

Číslo PKWiU:

20.15.39.0

Číslo CN:

3102 80 00 

 

ÚČEL A POUŽITIE

   RSM® môže byť použité na všetky typy pôd. Vhodné pre hnojenie obilnin, repky olejnej, repy, zemiakov, kukurice, trávne porasty,  zeleniny ako ajsadov.Použite hustého postreku alebo technológiou rozliatia. Postriekavať  zdravé a suché rastliny.Nepoužívajte po daždi a počas horúceho počasia.

Zaručujeme najvyššiu kvalitu

   vyrobených skupinou AzotyPulawy je produktom vysokej kvality. V plnom rozsahu spĺňa technické požiadavky prílohyI nariadenia (ES) č 2003/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 13. septembra 2003 o hnojivách. RSM® 32% N má certifikát o zhode (ES hnojivo) vydané poľským centrom pre testovanie a certifikáciu  a získal značku kvality "Q".

 

BALENIE A TRANSPORT

RSM® je balený:

  • do vlakových a automobilných cisterien
  •  plastové nádoby.
  • Iné balenia (po dohode so zákazníkom).

rsm opakowania 1 1 big

 

RSM® v nádobách s objemom 1000 l sú k dispozícii v autorizovanej distribučnej sieti skupiny AzotyPulawy.Počas prepravy by mali byť produkty chránené pred ochladením pod teplotu kryštalizácie. RSM®sa nevzťahujú predpisy o preprave nebezpečných vecí RID / ADR / IMDG

 

SKLADOVANIE

   Hnojivo RSM®S skladovať v uzavretých nádobách s prieduchom, pri teplote vyššej ako je teplota kryštalizácie. Nádrže musia byť vyrobené z materiálov odolných proti korózii. Nie je dovolené používať nádrže z neželezných kovov a ich zliatin.Doplňte hladinu vody v roztoku, ktorý sa môže odpariť počas dlhodobého skladovania. Podrobnosti o použití, ochrane a skladovaní výrobku sú na etikete alebo v sprievodnej dokumentácii.

 

rsm opakowania 2 1 big

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

Za normálnych podmienok skladovania a manipulácie zmes je stabilná a komponenty nie sú prchavé. Vyvarujte sa vdychovaniu výparov a kontaktu s kožou a očami, dodržiavať bezpečnostné pravidlá (nosiť rukavice). Chrániť pred teplom.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah