Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

rsm medium RSM®S tekuté hnojivo /N(S) 26 -(3)  

( DAM  + S Močovina  sdusičnanom amónnym a sírou)

 RSM®S je močovina s dusičnanom amónnym a  so sírou, sa získava na základe močoviny a dusičnanu amónneho a síranu amónneho, močoviny. Obsahuje  k životnému prostrediu šetrný inhibítor korózie. Hnojivo obsahuje dusík v troch formách (amónny, dusičnanový a amidový). Síru obsahuje vo forme síranu, ľahko absorbovateľnú plodinami. 

 

 

RSM®S tekuté hnojivo /N(S) 26 -(3)/

ZLOŽENIE HNOJIVA

N(S) 26 -(3)

VÝROBCA:

Grupa AzotyZakładyAzotowe „Puławy” S.A.

TRIEDA ZRNITOSTI:

x (tekuté)

SYPNÁ HMOTNOSŤ:

hustota ok.1,28 kg/dm3

CELKOVÝ OBSAH DUSÍKA 

26%

  OBSAH AMONNÉHO DUSÍKA

6,6%

  OBSAH DUSIČNANOVÉHO DUSÍKA

4%

  OBSAH AMIDOVÉHO  DUSÍKA

15,4%

P2O5 (rozpustný v neutrálnom citráte amónnom a vode)

x

P2O5 (rozpustný vo vode)

x

K2O (rozpustný vo vode)

x

CaO (rozpustný vo vode)

x

MgO (celkový obsah)

x

SO3 (S) (rozpustný vo vode)

7,5% (3,0%)

MIKROZLOŽKY:

x

Číslo PKWiU:

20.15.39.0

Číslo CN:

3102 90 00

 

ÚČEL A POUŽITIE

 RSM®S môže byť použité na všetky typy pôd, pre všetky rastliny rastúce na poli, pasienkoch, vhodné aj pre zeleninu.  o Odporúča sa najmä pre prihnojovanie repky, kukurice, okopanín. Jedná sa o pôdne hnojivo, nie listové. Použite hustého postreku alebo technológiou rozliatia. Postriekavať  zdravé a suché rastliny,najlepšie večer pri zatiahnutej oblohe. Nepoužívajte po daždi a počas horúceho počasia.

Hnojivo neriediť vodou!

 

BALENIE A TRANSPORT

RSM®S je balený:

  • do vlakových a automobilných cisterien

 

Počas prepravy výrobok by mal byť chránený pred ochladení pod teplotu kryštalizácie (-7)°C. Na hnojivo RSM®S  sa nevzťahujú predpisy o preprave nebezpečných vecí RID / ADR / IMDG

 

SKLADOVANIE

 Hnojivo RSM®S skladovať v uzavretých nádobách s prieduchom, pri teplote vyššej ako je teplota kryštalizácie. Nádrže musia byť vyrobené z materiálov odolných proti korózii. Nie je dovolené používať nádrže z neželezných kovov a ich zliatin. Podrobnosti o použití, ochrane a skladovaní výrobku sú na etikete,alebo v sprievodnej dokumentácii.

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 Za normálnych podmienok skladovania a manipulácie zmes je stabilná a komponenty nie sú prchavé. Vyvarujte sa vdychovaniu výparov a kontaktu s kožou a očami, dodržiavať bezpečnostné pravidlá (nosiť rukavice). Chrániť pred teplom.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah