Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
Účtovníctvo Žilinahttps://www.alexis-consult.skPodvojné, jednoduché účtovníctvo Žilina, daňové priznanie, poradenstvo, živnostníci, účtovník
BAKA NATUREhttps://www.bakanature.comNahrievacie Vankúše plnené Špaldou, Pohankou v Ľane, Ľanová posteľná bielizeň, Výrobky z Ľanu
YOLOPET krmivo pre vašich psíkovhttps://www.yespes.skPredaj českého prémiového krmiva, unikátka technológia sušenia mrazom, vysoký podiel mäsa

neutralizačné číslo 53, obsah vlhkosti menej ako 0,17%

Toto vápenaté hnojivo je klasickým vápnom vo forme garnúl.

 

granulovaná krieda vápenatá podrobená špecialnemu procesu granulácie určenej pre poľnohospodárske plodiny, ovocie, zeleninu a pastvíny.

Vďaka dobrej granulácii môže byť rozsievaná  viac ako 20 metrovú šírku.

Krieda vápenatá zvyšuje pH pôdy, zlepšuje jej štruktúru a zvyšuje možnosť vstrebateľné hnojivá a ďalších živín.

Agrowap granulované krieda sa používa v súlade s podmienkami a zásadami vápenného hnojenia. (tona /ha)

  1agrowap kreda tabela

 Dokonale reaguje s pôdou v dôsledku poveternostných vplyvov, čo spôsobuje veľmi rýchlu asimiláciu.

 Hnojivo je prírodného pôvodu, a môže byť použité na ekologických farmách.

 Tento produkt spĺňa požiadavky nariadenia ES č 2003/2003 Európskeho parlamentu a Rady o hnojivách.Kadmium a olovo obsah v hnojive neprekročí limity pre poľnohospodárske vápna obsiahnutého v § 14 ods. 4 § 1 nariadenia ministra poľnohospodárstva a rozvoj vidieka dňa 8. júna 2008. (Journal č. 119 US poz. 765). Agrowap krieda je certifikované EC-hnojivo CENTER WAPNIUJĄCY č 18/15 vydanej Inštitútom Nové chemickej syntézy v Pulawy.

BALENIE: BIG-BAG 0,6T; vrece 25kg

kreda wiz

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah