Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

4 12 12 medium AMOFOSKA® NPK 4-12-12

(NPK 4-12-12)

Tento produkt môže byť použitý na všetky plodiny - kukurice, repky, zemiakov, cukrovej repy, a t. ď. Unikátny pomer P: K - 1: 1 je dôvodom, že hnojivo sa tiež odporúča pre použitie na lúkach, pastvinách, sadoch, ako aj pre zeleninu, a mnoho ďalších s  potrebu rovnakého pomeru fosforu a draslíka. Navyše v hnojive obsiahnuté  makroživiny (Ca, S) a mikrozložky (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), získané z prírodných fosfátov sú cenným doplnkom k zlepšeniu biologickej dostupnosti iných zložiek hnojiva. Horčík zlepšuje vlastnosti kvality plodín, vrátane krmiva zozbierané z trávnych porastov, zvýšenie obsahu horčíka v poraste je zásadný pre zdravie zvierat. Hnojivo obsahujúce čiastočne rozložený fosfát, neobsahuje škodlivé ťažké kovy ako arzén, kadmium, olovo a ortuť, je teda bezpečné pre životné prostredie. Tiež sa odporúča pri pestovaní zeleniny vyžadujúcej dobrú zásobu draslíka a síry a teda pre všetky rastlinné hlúboviny, mrkvu, zeler, špenát, uhorky a šalát, ako aj v  rôznych druhoch ovocných sadov.

ZLOŽENIE HNOJIVA

NPK 4-12-12

VÝROBCA:

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" Sp. z o.o.

TRIEDA ZRNITOSTI:

zrno 2-5,5mm, minimálne 90%

SYPNÁ HMOTNOSŤ:

1,19 kg/dm3

CELKOVÝ OBSAH DUSÍKA 

4%

  OBSAH AMONNÉHO DUSÍKA

4%

  OBSAH DUSIČNANOVÉHO DUSÍKA

x

  OBSAH AMIDOVÉHO  DUSÍKA

x

P2O5 (rozpustný v neutrálnom citráne amónnom a vode)

12% (celkový), 9% (rozpustný v neutrálnom citráne amónnom a vode)

P2O5 (rozpustný vo vode)

6%

K2O (rozpustný vo vode)

12%

CaO (rozpustný vo vode)

9%

MgO (celkový obsah)

2,5%

SO3 (S) (rozpustný vo vode)

15%

 

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU 

AMOFOSKA® NPK 4-12-12 je viaczložkovým granulovaným hnojivom NPK typu B1.1. s nasledujúcim obsahom živín:

Zloženie:

·        4% N - amonného dusíka

·        10% P2O5 - oxid fosforečný rozpustný v minerálnych kyselinách,

·        9% P2O5 rozpustný v neutrálnom citráte a vode,

·        12% K2O - oxid draselný rozpustný vo vode

·        9% CaO - oxid vápenatý rozpustný vo vode

·        15% SO3 - oxid sírový vo forme síranov rozpustných vo vode,

·         2,5% MgO - celkový oxid horečnatý

·        Mikrozložky (Co, Cu, Fe, Mn, Mo), získané z prírodných fosfátovsú cenným doplnkom k zlepšeniu biologickej dostupnosti iných zložiek hnojiva.

V hnojive obsiahnutá síra vo forme ľahko stráviteľnej pre rastliny, podporuje a reguluje ich správny vývoj. Okrem toho stimuluje vstrebávanie dusíka, je cennou živinou  pre rastliny obľubujúce síru a bielkoviny. Vysoká kvalita granulátu (jednotnej veľkosti zrna o priemere 2 do 5 milimetrov) uľahčuje rovnomerný rozsev.

Potvrdenie konštantnej kvality je získaním osvedčenia pre výrobok č.34/13 Inštitútu umelých hnojív v Pulawe.

POUŽITIE

AMOFOSKA® NPK 4-12-12 je typickým predosevným hnojivo, ktoré po vysiatí je nevyhnutné zmiešať s pôdou. Výsev semien môže začať o 7 - 10 dní od hnojenia. Na trávnych porastoch by malo byť hnojivo použité v skorú jar. Je vhodný pre všetky druhy pôd, bez ohľadu na ich kompaktnosť a stupeň okyslenia, je vhodné najmä pre použitie na pôdach s nízkym obsahom draslíka a bóru

VÝHODY POUŽITIA

V hnojive obsahovaný dusík v amónnej forme nepodlieha vymývaniu z pôdy a je teda  pomaly absorbovaný rastlinami. Podporuje vstrebávanie fosforu a znižuje nadmerný príjem draslíka. Fosfor vo forme fosforečnanu amónneho vykazuje rýchle a dlhotrvajúce účinky AMOFOSKY ovplyvňujú dobré zakorenenie rastliny, ich dobrý rozvoj. Jeho použitie zvyšuje odolnosť rastlín voči mrazu a  odolnosť proti suchu. Taktiež má  vplyv na kvitnutie a  rovnomerné zrenie. Zlepšuje kvalitu a zabezpečuje vysoké výnosy.

VÝHODY čiastočne rozložených fosforečnanov:

Pri výrobe našich hnojív sú používané menšie množstvá  fosfátov čím dosahujeme čiastočne rozložené fosforečnany, ktoré obsahujú vo vode rozpustný fosfor ako aj zabezpečujú pomalé uvoľňovanie v priebehu celého procesu vegetácie. To je výsledkom prispôsobenia na fyziológiu rastlín, ktoré majú dve od seba vzdialené časové fázy dôležité pre vstrebávanie fosforu.

Vzhľadom k tomu, že rastliny si nemôžu uchovať fosfor v zálohe, spočíva  myšlienka použitia našich hnojív v postupnom uvoľňovaní tak, aby neostával v pôde. Často sa stretávame s poklesom jeho dostupnosti a to je z dôvodu jeho nízkej mobility v pôde a vysokej náchylnosti k urýchleniu procesov.

V prvej fáze, kedy má rastlina zle vyvinutý koreňový systém využíva fosfor rozpustný vo vode.

V ďalšej fáze sa využíva zo zlúčeniny hnojiva ťažšie rozpustnej vo vode, pri aktívnej účasti koreňov rastlín, ktoré vylučujú kyseliny (kyselina jantárová, kyselina citrónová, kyselina vínna).

BALENIE A TRANSPORT

AMOFOSKA® NPK 4-12-12 je balená:

  • v 50 kg ± 1% polyetylénových vreciach s potlačou,
  • vo  flexibilných kontajneroch 500 kg ± 1% alebo viac, takzvané big-bagi,

Všetky vrecia majú úplný opis výrobku  na obale.

Hnojivo by malo byť prepravované dopravným prostriedkom, ktorý chráni výrobok od vody, dažďa,

priameho slnečného svetla a poškodenia obalu.  

SKLADOVANIE

Vrecia z polyetylénu s potlačou o čistej hmotnosti - 50 kg, ukladať najviac v 12 vrstvách. Vo flexibilných nádobách nepresahujúcich hmotnosť 500 kg môže byť uložený v stohy až o 3 vrstvách, Hnojivá by mal byť skladované v čistých a suchých skladovacích budovách chránených proti poveternostným vplyvom (slnečné žiarenie, zrážky). Pri preprave, manipulácii s nákladom a skladovaním je potrebné dodržiavať všetky platné predpisy.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 V prípade podráždenia kože a očí, vypláchnite veľkým množstvom vody. Odporúča sa používať masku a ochranné okuliare. V prípade náhodného požitia, vyhľadajte lekársku pomoc. Hnojivo  je netoxické, bez zápachu a nehorľavé.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah