Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

polipap medium POLIDAP® /NP(S) 18-46-(5)/

 NP(S) 18-46-

 Granulované hnojivo šedej farby, trieda zrnitosti 2-5 mm, minimálne 92%. Ošetrené prípravkom proti spekaniu, nespeká sa na trvalo.Sypná hmotnosť : 0,9 - 1,0 kg / dm3. Polidap® obsahuje 18% dusíka (N) v amónnej forme a 46%, fosfor (P2O5), rozpustný v neutrálnom citráne amónnom a vode, ktorý je ľahko absorbovateľný v podobe  jedno a dvoj amónneho fosforečnanu, z toho 37% rozpustného vo vode.Polidap® obsahuje 5% oxidu sírového (SO3), rozpustného vo vode, vo forme sulfátu.

 

ZLOŽENIE HNOJIVA

NP(S) 18-46-(5)

VÝROBCA:

Grupa AzotyZakładyChemiczne „Police” S.A.

TRIEDA ZRNITOSTI:

granule 2-5 mm, minimálne 92%

SYPNÁ HMOTNOSŤ:

0,9-1,0 kg/dm

CELKOVÝ OBSAH DUSÍKA 

18%

  OBSAH AMONNÉHO DUSÍKA

18%

  OBSAH DUSIČNANOVÉHO DUSÍKA

x

  OBSAH AMIDOVÉHO  DUSÍKA

x

P2O5 (rozpustný v neutrálnom citráne amónnom a vode)

46%

P2O5 (rozpustný vo vode)

37%

K2O (rozpustný vo vode)

x

CaO (rozpustný vo vode)

x

MgO (celkový obsah)

x

SO3 (S) (rozpustný vo vode)

5%

MIKROZLOŽKY:

x

Číslo PKWiU:

20 15 720

Číslo CN:

31 053 000 90

 

 

ÚČEL A POUŽITIE

 Toto hnojivo možno použiť na všetky kultúrne rastliny: ozimné a jarné obilniny, priemyselné rastliny a okopaniny, na  lúky, pri pestovaní zeleniny a v sadovníctve. Polidap®sa odporúča v prvej rade   na pôdach s nízkym obsahom fosforu. Najvyššia účinnosť sa dosiahne použitím Polidap®zmiešaného s pôdou do hĺbky 10 až 20 centimetrov. Toto hnojivo možno použiť aj skoro na jar, hlavne na ozimné obilniny. Taktiež na jar používať pre viacročné plantáže. Polidap®pred výsevom môže byťzmiešaný priamo s močovinou, dusičnanom amónnym a dusičnanom vápenato-amónnym,Salmagom. Kedykoľvek  ho je možné zmiešať s draselnou soľou.

VÝHODY POUŽITIA

  V hnojive obsahovaný dusík v amónnej forme sa pomaly absorbuje rastlinami, čo ovplyvňuje ich  harmonický rast a rozvoj, ako aj dobré zakorenenie rastliny. Podporuje vstrebávanie fosforu a znižuje nadmerný príjem draslíka. Fosfor vo forme fosforečnanu amónneho je najvstrebávateľnejšou formou tejto zložky, ktorý je taktiež dobre vstrebávaný v pôde podmienkach vodného deficitu. Použitie POLIDAPU®zvyšuje odolnosť rastlín a znižuje účinky nadmerných dávok dusíka, vrátane vplyvu na plné kvitnutie a dozrievanie, ako ja na zlepšenie kvality a vysoký výnos.

BALENIE A TRANSPORT

Polidap® je balený:

  • v 50 kg ± 1% polyetylénových vreciach s potlačou,
  • vo  flexibilných kontajneroch 500 kg ± 1% alebo viac, tak-zvané big-bagi,

 Hnojivo by malo byť prepravované dopravným prostriedkom, ktorý chráni výrobok od vody, dažďa, priameho slnečného svetla a poškodenia obalu. Polidap®nie je považovanýza nebezpečný materiál podľa Oranžovej knihy OSN a medzinárodných dopravných kódovnapríklad RID (železnice), ADR (cestná preprava) a IMDG (námorná).  Cestná preprava je zabezpečovaná príjemcom,alebo dopravcom  na priamy pokyn príjemcu, zodpovednosť za zhoršenie kvality hnojivá znášapríjemca alebo dopravca.

SKLADOVANIE

  Vrecia z polyetylénu s potlačou o čistej hmotnosti - 50 kg, ukladať najviac v 10 vrstvách. Vo flexibilných nádobách nepresahujúcich hmotnosť 500 kg môže byť uložený v stohy až o 3 vrstvách, a pri hmotnosti viac ako 500 kg - v hromadách zložených z dvoch vrstiev. V prípade paletizácie, paletové jednotky  do 0,9 m môžu byť uložené v hromadách o 4 vrstvách, paletové jednotky s výškou 0,9 až 1,8 m v hromadách nepresahujúcich 3,6 m. Hnojivá by mal byť skladované v čistých a suchých skladovacích budovách chránených proti poveternostným vplyvom (slnečné žiarenie, zrážky). Pri preprave, manipulácii s nákladom a skladovaniím je potrebné dodržiavať všetky platné predpisy.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 V prípade podráždenia kože a očí, vypláchnite veľkým množstvom vody. Odporúča sa používať masku a ochranné okuliare. V prípade náhodného požitia, vyhľadajte lekársku pomoc. Hnojivo  je netoxické, bez zápachu a nehorľavé.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah