Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

polifoska 12 medium POLIFOSKA® 12 /NPK(MgS) 12-12-12-(2-27)

(NPK 12-12-12) 

Granulované hnojivo svetlo šedej až tmavo šedej farby alebo svetlo ružovej farby, Trieda zrnitosti 2-5 mm, najmenej 92% granúl. Ošetrené prípravkom proti spekaniu, nespeká sa na trvalo. Sypná hmotnosť : 0,85–0,95 kg / dm3. Polifoska® 12 obsahuje 12% % dusíka (N) v amónne forme, 12% fosforu (P2O5), rozpustného v neutrálnom citráne amónnom a vode, ktorý je ľahko absorbovateľný v podobejedno a dvoj amónneho fosforečnanu, z toho 10% rozpustného vo vode Hnojivo obsahuje 12% draslíka (K2O) rozpustného vo vode, vo forme chloridu draselného teda ako draselnej soli, ďalej obsahuje 2% oxidu horečnatého (MgO) vo forme uhličitanu, ďalej 27% oxidu sírového (SO3), rozpustného vo vode, vo forme síranu.

ZLOŽENIE HNOJIVA

NPK(MgS) 12-12-12-(2-27)

VÝROBCA:

Grupa AzotyZakładyChemiczne „Police” S.A.

TRIEDA ZRNITOSTI:

granule 2-5 mm, minimálne 92%

SYPNÁ HMOTNOSŤ:

0,85-0,95 kg/dm3

CELKOVÝ OBSAH DUSÍKA 

12%

  OBSAH AMONNÉHO DUSÍKA

12%

  OBSAH DUSIČNANOVÉHO DUSÍKA

x

  OBSAH AMIDOVÉHO  DUSÍKA

x

P2O5 (rozpustný v neutrálnom citráne amónnom a vode)

12%

P2O5 (rozpustný vo vode)

10%

K2O (rozpustný vo vode)

12%

CaO (rozpustný vo vode)

x

MgO (celkový obsah)

2%

SO3 (S) (rozpustný vo vode)

27%

MIKROZLOŽKY:

x

Číslo PKWiU:

20 15 710

Číslo CN:

31 052 010 90

 

 

ÚČEL A POUŽITIE

 Polifoska® 12sa odporúčapre použitie predovšetkým na jar ako hnojivo pre kapustovité rastliny (repka, repky olejnej, okrúhlica, horčica, kapusta, karfiol, kaleráb), strukoviny, zemiaky, cibuľa, pór, cesnak a chren. Dobré výsledky sa dosiahnu pri jarnom hnojení trávneho porastu, a to najmä na organických pôdach. Najvyššia účinnosť sa dosiahne použitím Polifoska®12 zmiešaného s pôdou do hĺbky 10 až 20 centimetrov. Polifoska®12 môže byť tiež pred výsevom môže byť zmiešaný priamo s močovinou, dusičnanom amónnym a dusičnanom vápenato-amónnym, saletrzakiem/Salmagiem®Kedykoľvek  ho je možné zmiešať s draselnou soľou.

VÝHODY POUŽITIA

 V hnojive obsahovaný dusík v amónnej forme sa pomaly absorbuje rastlinami, čo ovplyvňuje ich  harmonický rast a rozvoj, ako aj dobré zakorenenie rastliny. Podporuje vstrebávanie fosforu a znižuje nadmerný príjem draslíka. Fosfor vo forme fosforečnanu amónneho je najvstrebávateľnejšou formou tejto zložky, ktorý je taktiež dobre vstrebávaný v pôde podmienkach vodného deficitu.

 Vysoký obsah síranu síry, dobre rozpustného vo vode chráni rastliny a zabezpečuje im síru už od začiatku jarnej vegetácie. Pridanie vysoko rozpustného horčíka v počiatočných fázach pri  plytko zakorenených rastlinách zlepšuje ich zakorenenieuž v skorú jar. Toto chemické zloženie spôsobuje dobré zakorenenie rastliny, ich dobrý rozvoj. Jeho použitie zvyšuje odolnosť rastlín voči mrazu a  odolnosť proti suchu. Taktiež má  vplyv na kvitnutie a  rovnomerné zrenie. Zlepšuje kvalitu a zabezpečuje vysoké výnosy.

BALENIE A TRANSPORT

Polifoska® 12 je balená:

  • v 50 kg ± 1% polyetylénových vreciach s potlačou,
  • vo  flexibilných kontajneroch 500 kg ± 1% alebo viac, tak-zvané big-bagi,

 

 Hnojivo by malo byť prepravované dopravným prostriedkom, ktorý chráni výrobok od vody, dažďa, priameho slnečného svetla a poškodenia obalu.  Polifoska®12 nie je považovaný za nebezpečný materiál podľa Oranžovej knihy OSN a medzinárodných dopravných kódov napríklad RID (železnice), ADR (cestná preprava) a IMDG (námorná).  Cestná preprava je zabezpečovaná príjemcom, alebo dopravcom  na priamy pokyn príjemcu, zodpovednosť za zhoršenie kvality hnojivá znáša príjemca alebo dopravca.

 SKLADOVANIE 

 Vrecia z polyetylénu s potlačou o čistej hmotnosti - 50 kg, ukladať najviac v 10 vrstvách. Vo flexibilných nádobách nepresahujúcich hmotnosť 500 kg môže byť uložený v stohy až o 3 vrstvách, a pri hmotnosti viac ako 500 kg - v hromadách zložených z dvoch vrstiev. V prípade paletizácie, paletové jednotky  do 0,9 m môžu byť uložené v hromadách o 4 vrstvách, paletové jednotky s výškou 0,9 až 1,8 m v hromadách nepresahujúcich 3,6 m. Hnojivá by mal byť skladované v čistých a suchých skladovacích budovách chránených proti poveternostným vplyvom (slnečné žiarenie, zrážky). Pri preprave, manipulácii s nákladom a skladovaniím je potrebné dodržiavať všetky platné predpisy.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

 V prípade podráždenia kože a očí, vypláchnite veľkým množstvom vody. Odporúča sa používať masku a ochranné okuliare. V prípade náhodného požitia, vyhľadajte lekársku pomoc. Hnojivo  je netoxické, bez zápachu a nehorľavé.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah